Konferencia o budúcnosti Európy: začínajú sa občianske panely


Dátum: 17.09.2021

Obrázok k aktualite Konferencia o budúcnosti Európy: začínajú sa občianske panely
Prvý zo štyroch európskych občianskych panelov sa uskutoční v Štrasburgu od piatka 17. septembra do nedele 19. septembra 2021. V rámci Konferencie o budúcnosti Európy sa počas nasledujúcich mesiacov budú konať štyri občianske panely, z ktorých by mali vzísť konkrétne odporúčania na zlepšenie fungovania EÚ. Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje príležitosť pre všetkých občanov EÚ vyjadriť sa k jej budúcemu smerovaniu a podať konkrétne návrhy na zlepšenia vo viacerých oblastiach.

Počas občianskych panelov sa bude diskutovať o návrhoch, ktoré zaznejú na podujatiach po celej Európe ako aj o námetoch, ktoré ľudia predložia na webovej platforme Konferencie. Panely na základe nich pripravia odporúčania, o ktorých sa bude diskutovať s európskymi inštitúciami a ďalšími zainteresovanými stranami. Každého panelu sa zúčastní 200 náhodne vybraných občanov zo všetkých členských štátov EÚ vrátane Slovenska.

V paneloch bude rovnaký počet mužov a žien a proporčne budú zastúpení ľudia z mestských a vidieckych oblastí. Tretinu členov budú tvoriť mladí ľudia vo veku 16 až 25 rokov.
 
Každý panel sa bude zaoberať témami, na ktoré boli ľudia vyzvaní podávať svoje námety:
  • Panel 1 - Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta, vzdelávanie, kultúra, mládež, šport, digitálna transformácia
  • Panel 2 - Európska demokracia, hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť
  • Panel 3 - Klimatické zmeny, životné prostredie, zdravie
  • Panel 4 - EÚ vo svete, migrácia
     
    Každý z panelov sa stretne trikrát. Prvé zasadnutia sa uskutočnia počas štyroch víkendov od 17. septembra do 17. októbra v priestoroch Parlamentu v Štrasburgu. Druhé zasadnutia sa uskutočnia online v novembri a tretie sa budú konať v decembri a januári v mestách v celej EÚ, ak to dovolí pandemická situácia.
     
V prípade záujmu o pokrývanie panelových diskusií v Štrasburgu môžete kontaktovať Kanceláriu Európskeho parlamentu na Slovensku. EP má možnosť pozvať médiá na tieto občianske panely. Zasadnutia, na ktorých sa stretnú všetci ich členovia, budeme vysielať v priamom prenose online. Bližšie informácie o nich nájdete na platforme Konferencie.

Skočiť na hlavné menu