Konferencia o budúcnosti Európy: EP vyhlásil grantové výzvy pre tlačové agentúry


Dátum: 07.07.2021

Obrázok k aktualite Konferencia o budúcnosti Európy: EP vyhlásil grantové výzvy pre tlačové agentúry
Európsky parlament (EP) v stredu v Štrasburgu vyhlásil grantové výzvy pre tlačové agentúry a digitálne médiá zamerané na informovanie o Konferencii o budúcnosti Európy. Žiadosti možno predkladať do 1. septembra.

Európsky parlament v tlačovej správe spresnil, že prostredníctvom grantov plánuje spolufinancovať komunikačné aktivity tlačových agentúr a médií pôsobiacich v digitálnom prostredí, ktoré sa od novembra 2021 zamerajú na aktivity súvisiace s Konferenciou o budúcnosti Európy. Malo by ísť predovšetkým o poskytovanie pravidelných, spoľahlivých a pluralitných multimediálnych informácií o prebiehajúcej konferencii, motivovanie občanov k účasti na konferencii, otvorenie diskusie o budúcnosti EÚ so svojimi čitateľmi, divákmi či priaznivcami a sprostredkovanie jej výsledkov prostredníctvom on-line digitálnej platformy.

Podrobnejšie informácie o grantovej výzve možno nájsť na portáli https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/sk/grants/media-and-events a čoskoro aj na webovej stránke EP venovanej zmluvám a grantom.

Úspešní predkladatelia projektov by mohli v rámci grantu získať na spolufinancovanie komunikačných aktivít príspevok vo výške 30.000 - 100.000 eur. Miera spolufinancovania zo strany EÚ neprekročí hranicu 70 percent.

Komunikačné aktivity médií by mali byť zamerané na informovanie verejnosti a dialóg s občanmi, ktorí sa zaujímajú o Európsku úniu a jej možnú budúcu reformu. Podľa údajov Eurobarometra je významná časť takýchto občanov vo veku 18 - 24 rokov.

Medzi kľúčové kritériá, ktoré rozhodnú o udelení grantu, patrí potenciálny dosah, oslovovaná cieľová skupina a vplyv komunikačných aktivít na zvýšenie účasti občanov na konferencii. Aktivity by mali prebiehať na viacerých platformách a súčasťou predkladaného projektu by mala byť stratégia distribúcie v on-line prostredí vrátane sociálnych médií a prípadne informácie o interaktívnych službách zameraných na podporu dialógu s občanmi. Uchádzači by mali v žiadosti zároveň preukázať svoju aktuálnu úroveň sledovanosti.

Žiadosť o grant je potrebné predložiť do 1. septembra 2021 (17.00 h SELČ). Proces vyhodnocovania predložených žiadostí začne 2. septembra, úspešní uchádzači budú kontaktovaní začiatkom októbra. Komunikačné aktivity by mali prebiehať v období od 1. novembra 2021 až do prijatia záverov Konferencie o budúcnosti Európy, najneskôr však do 30. júna 2022.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu