Konferencia k politike súdržnosti „Poučenia z minulosti, súčasné skúsenosti a budúca perspektíva“


Dátum: 04.10.2016

Obrázok k aktualite Konferencia k politike súdržnosti „Poučenia z minulosti, súčasné skúsenosti a budúca perspektíva“
V dňoch 15. – 16. septembra 2016 sa pod záštitou podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Petra Pellegriniho, v Bratislave uskutočnila Konferencia k politike súdržnosti EÚ, jedno zo sprievodných podujatí slovenského predsedníctva v Rade EÚ.
 
Významnosť tohto podujatia potvrdila aj účasť európskej komisárky pre regionálnu politiku Coriny Cretu. V rámci programu odzneli príspevky zástupcov Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov, OECD, ale i predstaviteľov štátnej správy a regionálnej samosprávy viacerých členských krajín EÚ.
 
Konferencia bola zameraná na témy - „Výkonnosť a výsledky európskych štrukturálnych a investičných fondov“, „Prepojenie medzi politikou súdržnosti EÚ a správou ekonomických záležitostí EÚ“ a „Ďalšie zjednodušovanie politiky súdržnosti v budúcom období“.
 


EU Cohesion Policy Conference which was held in Bratislava on 15-16 September 2016 was organised under the auspices of the Deputy Prime Minister of the Slovak Republic for Investments and Informatization, Mr. Peter Pellegrini. This was the top informal event in the field of Cohesion Policy under the Slovak Presidency in the EU Council.
 
Corina Cretu, Commissioner for EU Regional and Urban Policy, opened the conference together with Peter Pellegrini, Deputy Prime Minister of the Slovak Republic for Investments and Informatisation, Iskra Mihaylova, Chairwoman of the European Parliament’s Regional Development Committee, and Petr Osvald, 1st Vicepresident of the European Committee of the Regions.
 
The Conference focused on three topics - Performance and result orientation of the ESI Funds, Links between Cohesion Policy and European Economic Governance and Further simplification of Cohesion Policy.
   

Skočiť na hlavné menu