Kompostáreň v obci Malý Slavkov


Dátum: 14.05.2021

Obrázok k aktualite Kompostáreň v obci Malý Slavkov
 Malý Slavkov_
Názov: Kompostáreň v obci Malý Slavkov
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom výstavby kompostoviska a obstarania strojno-technologického vybavenia (traktor, prekopávač kompostu, štiepkovač), za účelom zvýšenia úrovne zhodnocovania BRKO v obci. V rámci projektu boli naplnené merateľné ukazovatele k zvýšeniu kapacity pre zhodnocovanie odpadov o 100,00 t/rok a k zvýšeniu kapacity recyklácie odpadu o 100 t/rok. Realizáciou projektu boli vytvorené nové pracovné miesta s pozitívnym dopadom na zlepšenie zamestnanosti v regióne.
 
Prijímateľ:  Obec Malý Slavkov
Celkové oprávnené náklady projektu:  108 791,16 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   103 351,60 EUR
Vlastné zdroje:   5 439,56 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 02/2020 - 11/2020 (10 mesiacov)
 Malý Slavkov_3
Skočiť na hlavné menu