Komplexná modernizácia cesty II. triedy pri Dolných Orešanoch je hotová


Dátum: 29.11.2023

Obrázok k aktualite Komplexná modernizácia cesty II. triedy pri Dolných Orešanoch je hotová
Trnavský samosprávny kraj dokončil komplexnú modernizáciu cesty II/502 pri Dolných Orešanoch. Ide o úsek od hranice Bratislavského a Trnavského kraja cez Dolné Orešany po začiatok obce Horné Orešany v dĺžke 5,7 kilometra. Župa na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 4,1 milióna eur.

Premávka v úseku od centra obce Dolné Orešany po začiatok obce Horné Orešany bude obnovená v noci zo štvrtka 30. novembra 2023 na piatok 1. decembra 2023, v rovnakom čase sa na svoje pôvodné trasy vrátia aj prímestské autobusové linky. „Ďalšie dielo sa podarilo. Tentokrát sme zmodernizovali časť významného dopravného ťahu, ktorý prepája Trnavský a Bratislavský kraj a v plnej prevádzke bude v noci zo štvrtka 30. novembra 2023 na piatok 1. decembra 2023. Vytvorili sme modernú a bezpečnú komunikáciu pod Malými Karpatmi so zníženou hlučnosťou, čo ocenia aj miestni obyvatelia. So skvalitnení cestného koridoru popod Malé Karpaty mienime pokračovať, pretože sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu nadväzujúceho úseku cez Horné Orešany po začiatok Smoleníc v dĺžke 4,9 kilometra,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že kraj žiada o finančný príspevok z európskych zdrojov vo výške takmer 5 miliónov eur.


Modernizácia predmetného úseku bola rozdelená na etapy. Počas prvej etapy prešla rekonštrukciou časť medzi hranicou Bratislavského a Trnavského kraja a križovatkou v centre Dolných Orešian. V rámci tejto etapy, ktorá bola realizovaná od druhej polovice apríla do konca augusta, boli komplexne zrekonštruované vozovkové vrstvy, krajnice a boli vybudované priepusty pod zjazdami z komunikácie. V extraviláne Dolných Orešian navyše došlo k rozšíreniu vozovky. Na úseku sa nachádza aj nové zvislé dopravné značenie, pričom bolo obnovené aj vodorovné dopravné značenie s reflexnou úpravou vrátane psychologických bŕzd. Premávka po tejto časti modernizovaného úseku bola obnovená 1. septembra 2023. Druhá etapa rekonštrukcie sa sústredila najmä v intraviláne obce Dolné Orešany a pokračovala smerom po začiatok Horných Orešian. V obci vznikli priechody pre chodcov s bezbariérovou úpravou a vodorovným značením s protišmykovou úpravou. Upravené boli aj existujúce nástupištia autobusových zastávok. Stavebné práce na 5,7-kilometrovom úseku realizovala po verejnom obstarávaním spoločnosť SKANSKA SK za sumu 3,9 milióna eur. Od noci zo štvrtka 30. novembra 2023 na piatok 1. decembra 2023 bude plne obnovená premávka po rekonštruovanom úseku, pričom dopravné značenie obchádzkových trás bude odstránené. Do pôvodného stavu spred začiatku modernizácie sa vrátia aj trasy prímestských autobusových liniek obsluhujúcich Dolné a Horné Orešany. V rámci cesty II/502 zrekonštruovala župa v tomto roku most v Horných Orešanoch z vlastných prostriedkov. Zámerom župy je zmodernizovať cestu II/502 až po Vrbové, pričom chce modernizáciu ďalších úsekov tejto cesty rovnako spolufinancovať z eurofondov. Kraj podal žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na modernizáciu úseku od Horných Orešian po Smolenice v dĺžke 4,9 kilometra vo výške takmer 5 miliónov eur.

Skočiť na hlavné menu