Komisia zaregistruje štyri nové európske iniciatívy občanov


Dátum: 08.11.2023

Obrázok k aktualite Komisia zaregistruje štyri nové európske iniciatívy občanov
Európska komisia dnes rozhodla, že zaregistruje štyri nové európske iniciatívy občanov:
  • Organizátori iniciatívy „Rýchle cestovné informácie na autobusových zastávkach v EÚ“ vyzývajú na zavedenie QR kódov na autobusových zastávkach vo všetkých členských štátoch EÚ, cez ktoré budú mať cestujúci v reálnom čase prístup k cestovným poriadkom, trasám, meškaniam a aktualizáciám.
  • Iniciatíva „Dôvera a sloboda“ vyzýva, aby sa prijali opatrenia v prospech informovaného súhlasu, ľudskej dôstojnosti, slobody a telesnej autonómie.
  • Cieľom iniciatívy „Stávam sa Európanom“: EIO, ktorá spája národné a európske občianstvo, je zaviesť právo na vzdelávanie o európskom občianstve, ľudských právach, demokracii a právnom štáte a podporiť toto právo tým, že sa do právnych predpisov EÚ o voľnom pohybe zavedie požiadavka na európsku občiansku výchovu, štatút európskeho občianstva a zriadenie centra excelentnosti na výmenu najlepších postupov a odbornú prípravu učiteľov.
  • Organizátori iniciatívy „Vytvorenie Európskeho orgánu pre životné prostredie“, ktorý by mal právomoc vydávať záväzné správne rozhodnutia, monitorovať činnosti, ktoré majú vplyv na životné prostredie a ukladať sankcie za jeho znečistenie.
Po dnešnej registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak niektorá európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Jej úlohou bude rozhodnúť, či v súvislosti s iniciatívou podnikne opatrenia alebo jej nevyhovie. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
 
Skočiť na hlavné menu