Komisia zaregistruje európsku iniciatívu občanov „Môj hlas, moja voľba: za bezpečnú a dostupnú interrupciu“


Dátum: 11.04.2024

Obrázok k aktualite Komisia zaregistruje európsku iniciatívu občanov „Môj hlas, moja voľba: za bezpečnú a dostupnú interrupciu“
Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „My Voice, My Choice: For Safe And Accessible Abortion“ (Môj hlas, moja voľba: za bezpečnú a dostupnú interrupciu). Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby predložila návrh finančnej podpory členským štátom, ktorá im umožní poskytovať bezpečné prerušenie tehotenstva komukoľvek v Európe, kto k nemu nemá bezpečný a legálny prístup.

Iniciatíva sa netýka práva na umelé prerušenie tehotenstva na úrovni EÚ. Rozhodnutie o registrácii treba vnímať v medziach článku 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v rámci výhradne podpornej právomoci EÚ, pokiaľ ide o činnosť členských štátov v oblasti zdravotnej politiky a organizácie a poskytovania zdravotníckych služieb. Tie sa vzťahujú aj na sexuálne a reprodukčné zdravie. Rozhodnutie o registrácii má právnu povahu a nemá vplyv na konečné právne a politické závery Komisie o tejto iniciatíve ani na opatrenia, ktoré by prijala, pokiaľ by iniciatíva získala potrebnú podporu. Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch, Komisia ju považuje za právne prípustnú. Vecnú stránku týchto návrhov zatiaľ Komisia neanalyzovala. Po dnešnej registrácii majú organizátori šesť mesiacov, aby začali zbierať podpisy. Ak európska iniciatíva občanov získa do roka milión vyhlásení o podpore z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Bude musieť rozhodnúť, či na žiadosť odpovie prijatím opatrení. Svoje odôvodnenie musí vysvetliť.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
 
Skočiť na hlavné menu