Komisia víta predbežnú dohodu o navýšení dlhodobého rozpočtového EÚ a posilnení európskej konkurencieschopnosti a suverenity


Dátum: 08.02.2024

Obrázok k aktualite Komisia víta predbežnú dohodu o navýšení dlhodobého rozpočtového EÚ a posilnení európskej konkurencieschopnosti a suverenity
Európska komisia víta predbežnú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o revízii viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a spustenie Platformy strategických technológií pre Európu (STEP). Po prijatí revidovaného rozpočtu bude Únia môcť pokračovať v plnení spoločných priorít a riešení výziev, ktorým Európa čelí, a to v prospech občanov v Európe aj mimo nej. Revidovaný viacročný finančný rámec zvlášť umožní financovať viacročný podporný balík pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur. Poskytne aj ďalšie zdroje na riešenie výziev v oblasti migrácie a na podporu partnerov na západnom Balkáne, v južnom susedstve a v ďalších regiónoch. Vďaka revízii bude rozpočet EÚ lepšie pripravený pomôcť členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami a krajinám, ktoré čelia humanitárnym krízam. Okrem toho sa zriadi platforma STEP, ktorá podporí kľúčové priemyselné odvetvia a kritické technológie v EÚ. Tým posilní európsku konkurencieschopnosť a suverenitu a môže po celej EÚ priniesť investície až do výšky 50 miliárd eur. Platforma STEP bude využívať zdroje z existujúcich programov financovania EÚ vrátane fondov politiky súdržnosti a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a podporí synergie medzi nimi.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
 
Skočiť na hlavné menu