Komisia víta dohodu o ročnom rozpočte EÚ na rok 2024


Dátum: 13.11.2023

Obrázok k aktualite Komisia víta dohodu o ročnom rozpočte EÚ na rok 2024

Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli dohodu o rozpočte EÚ na rok 2024, vďaka ktorej bude možné riešiť najmä najnaliehavejšie dôsledky krízy na Blízkom východe v dotknutých krajinách, ako aj v Európe a jej susedstve. Komisia víta túto dohodu, ktorou sa zabezpečí financovanie priorít EÚ na budúci rok. Dohoda o rozpočte na tok 2024 sa týka záväzkov vo výške 189,4 mld. eur a platieb vo výške 142,6 mld. eur.

Z rozpočtu na rok 2024 sa bude naďalej podporovať súčasná obnova hospodárstva a zároveň zlepšovať strategická autonómia Európy. Prioritou budú naďalej výdavky na zelené a digitálne iniciatívy aj pomocou nástroja
NextGenerationEU, ktoré zvyšujú odolnosť a pripravenosť Európy na budúcnosť. Ročný rozpočet na rok 2024 teraz formálne prijme Rada Európskej únie a Európsky parlament. Hlasovanie v pléne, ktoré bude znamenať zavŕšenie celého procesu, je v súčasnosti naplánované na 22. novembra 2023. 

 
Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede: Dohoda o ročnom rozpočte na rok 2024


Skočiť na hlavné menu