Komisia upravuje postupné rušenie určitých krízových nástrojov dočasného krízového a transformačného rámca pre štátnu pomoc


Dátum: 23.11.2023

Obrázok k aktualite Komisia upravuje postupné rušenie určitých krízových nástrojov dočasného krízového a transformačného rámca pre štátnu pomoc
Európska komisia prijala dodatok k dočasnému krízovému a transformačnému rámcu pre štátnu pomoc s cieľom predĺžiť o šesť mesiacov platnosť obmedzeného počtu oddielov rámca reagujúcich na krízu vyvolanú ruskou agresiou voči Ukrajine a na bezprecedentné zvýšenie cien energie. Najmä vzhľadom na spätnú väzbu od členských štátov sa dnešným pozmeňujúcim návrhom odkladá postupné rušenie ustanovení, ktoré členským štátom umožňujú poskytovať obmedzené výšky pomoci (oddiel 2.1 rámca) a pomoc na kompenzáciu vysokých cien energie (oddiel 2.4 rámca). Táto čiastočná úprava harmonogramu postupného rušenia dočasného krízového a transformačného rámca umožňuje členským štátom zachovať svoje systémy podpory na pokrytie nadchádzajúceho zimného vykurovacieho obdobia ako záchrannú sieť v prípade, že určité spoločnosti budú naďalej zasiahnuté narušením hospodárstva v dôsledku ruskej agresie na Ukrajine. Zároveň sa členským štátom poskytne viac času po zimnom vykurovacom období, aby zaviedli prípadné potrebné opatrenia. Pomôže im to pri praktickom zavádzaní podporných opatrení.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
 

Skočiť na hlavné menu