Komisia spúšťa informačnú kampaň o rizikách dezinformácií pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024


Dátum: 07.06.2024

Obrázok k aktualite Komisia spúšťa informačnú kampaň o rizikách dezinformácií pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024
Komisia spúšťa pred voľbami do Európskeho parlamentu súbor opatrení na zvýšenie informovanosti o rizikách dezinformácií a zahraničnej manipulácie s informáciami a zahraničného zasahovania. Spolu so skupinou európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA), ktorá združuje všetkých 27 nezávislých vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti audiovizuálnych služieb, spustila spoločnú komunikačnú kampaň s cieľom informovať občanov o súvisiacich rizikách, podporovať kritické myslenie a poskytovať praktické tipy, ako rozpoznať dezinformácie a bojovať proti nim. Videozáznam kampane bude k dispozícii vo všetkých členských štátoch vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ. Komisia takisto uverejňuje nový súbor nástrojov s praktickými usmerneniami pre učiteľov a pedagógov vrátane praktických návrhov, ktoré im majú pomôcť vysvetliť študentom a mladým ľuďom dezinformácie a manipuláciu s informáciami a umožniť im rozpoznať ich a bojovať proti nim. Okrem toho nová webová stránka poskytne jednotné prístupové miesto ku všetkým relevantným informáciám a zdrojom o strategickej komunikácii a boji proti dezinformáciám.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
 
Skočiť na hlavné menu