Komisia prezentuje svoj plán ekologickej, inteligentnej a cenovo dostupnej mobility


Dátum: 10.12.2020

Obrázok k aktualite Komisia prezentuje svoj plán ekologickej, inteligentnej a cenovo dostupnej mobility
Európska komisia dnes predstavila svoju stratégiu udržateľnej a inteligentnej mobility spolu s akčným plánom 82 iniciatív, ktorými sa bude riadiť naša práca na ďalšie štyri roky. Táto stratégia je základom toho, ako môže dopravný systém EÚ dosiahnuť zelenú a digitálnu transformáciu a lepšie odolávať budúcim krízam. Ako sa uvádza v Európskej zelenej dohode, výsledkom bude 90 % zníženie emisií do roku 2050. To sa má dosiahnuť vďaka inteligentnému, konkurencieschopnému, bezpečnému, prístupnému a cenovo dostupnému dopravnému systému. Všetky druhy dopravy sa musia stať udržateľnejšími: ekologické alternatívy musia byť široko dostupné a transformáciu musia poháňať tie správne stimuly. Napredovanie európskeho dopravného systému smerom k inteligentnej a udržateľnej budúcnosti zabezpečia konkrétne míľniky. Na to, aby sa naše ciele stali realitou, sa v stratégii identifikuje celkovo 82 iniciatív v 10 kľúčových oblastiach činnosti („hlavné iniciatívy“), pričom každá zahŕňa konkrétne čiastkové opatrenia.
Podrobnosti :

Tlačová správa
Stratégia udržateľnej a inteligentnej mobility
Pracovný dokument útvarov Komisie
Legislatívny akčný plán
Otázky a odpovede – Stratégia inteligentnej a udržateľnej mobility
Informačný prehľad – Odvetvie dopravy a mobility
Video

Skočiť na hlavné menu