Komisia predkladá usmernenie na posilnenie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií


Dátum: 26.05.2021

Obrázok k aktualite Komisia predkladá usmernenie na posilnenie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií
Komisia dnes uverejňuje usmernenie o tom, ako by sa mal Kódex postupov proti dezinformáciám, prvý svojho druhu na celom svete, posilniť tak, aby sa stal účinnejším nástrojom na boj proti dezinformáciám. Komisia ním stanovuje svoje očakávania, vyzýva na pevnejšie záväzky signatárov a predpokladá širšiu účasť na kódexe. Vďaka spoľahlivému monitorovaciemu rámcu a jasným ukazovateľom výkonnosti by mali signatári znížiť finančné stimuly pre dezinformácie, posilniť postavenie používateľov, aby sa aktívne podieľali na predchádzaní ich šíreniu, lepšie spolupracovať s overovateľmi faktov vo všetkých členských štátoch a jazykoch EÚ a poskytnúť výskumným pracovníkom rámec pre prístup k údajom. Komisia vyzve signatárov kódexu postupov, aby sa zišli a v súlade s ustanovením kódex posilnili. Takisto vyzve ďalších signatárov, aby sa pripojili ku kódexu. Na tento účel osloví potenciálnych nových signatárov a zainteresované strany. 

V usmernení sa apeluje na posilnenie kódexu v týchto oblastiach:

Ø  Širšie zapojenie s individuálne prispôsobenými záväzkami
Ø  Znížiť hodnotu dezinformácii
Ø  Zabezpečiť integritu služieb
Ø  Posilniť postavenie používateľov, aby porozumeli dezinformáciám a vedeli ich nahlásiť
Ø  Zvýšiť rozsah overovania údajov a poskytnúť výskumným pracovníkom lepší prístup k údajom
Ø  Pevný rámec monitorovania
Ø  Vytvorenie Centra pre transparentnosť

Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede
Prehľad
Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií
 
 
Skočiť na hlavné menu