Komisia podporuje členské štáty pri posilňovaní rodovej rovnosti pri tvorbe politík a verejných výdavkoch


Dátum: 10.10.2022

Obrázok k aktualite Komisia podporuje členské štáty pri posilňovaní rodovej rovnosti pri tvorbe politík a verejných výdavkoch
Komisia dnes spustila projekt, ktorého cieľom je pomôcť členským štátom pri realizácii politík v oblasti rodovej rovnosti zameraných na boj proti diskriminácii na základe pohlavia. Tento projekt financovaný z Nástroja technickej podpory (TSI) podporí vnútroštátne aj regionálne správne orgány s cieľom zlepšiť ich schopnosť prijímať rozhodnutia a investovať verejné finančné prostriedky spôsobom, z ktorého budú mať prospech rovnako muži aj ženy. Prostredníctvom seminárov, konferencií, školení a študijných návštev získajú účastníci z orgánov verejnej správy nové nástroje, zručnosti a znalosti na plánovanie právnych predpisov a rozpočtu tak, aby priamo alebo nepriamo nevylúčili občanov na základe pohlavia. Projekt bude zahŕňať 9 vnútroštátnych a regionálnych správnych orgánov zo 7 členských štátov, ktoré predložili žiadosť o podporu: Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Portugalsko a Rumunsko. Vytvorí užitočné odporúčania pre tvorcov politík týkajúce sa tzv. rodového rozpočtovania – štruktúrovania výdavkov a zdaňovania spôsobom, ktorý podporuje rodovú rovnosť. Účinné politiky by mohli zahŕňať napríklad platenú rodičovskú dovolenku, rovnakú odmenu, dôchodkové reformy súvisiace s mužmi a ženami. Tento projekt TSI bude trvať do decembra 2024 a prinesie výsledky, ktoré sa môžu zopakovať a zdieľať v celej EÚ
.
Podrobnosti:
Viac informácií
 
Skočiť na hlavné menu