Komisia podporí štáty prijímajúce utečencov z Ukrajiny pomocou Nástroja technickej podpory


Dátum: 17.05.2022

Obrázok k aktualite Komisia podporí štáty prijímajúce utečencov z Ukrajiny pomocou Nástroja technickej podpory
Európska komisia ponúkne technické odborné znalosti s cieľom pomôcť deviatim členským štátom prijať ľudí, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Členské štáty, ktoré podali žiadosť o podporu, ju dostanú v nadchádzajúcich mesiacoch. Konkrétne ide o Belgicko, Cyprus, Česko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Technická expertíza sa poskytuje v rámci Nástroja technickej podpory (TSI), ktorý riadi Komisia.

Pomôže členským štátom pri čerpaní finančných prostriedkov EÚ na účely prijímania a integrácie a pomôže im pri vykonávaní smernice o dočasnej ochrane; uľahčenie uznávania kvalifikácií a diplomov ukrajinských utečencov s cieľom uľahčiť ich vstup na trh práce EÚ; prispôsobenie svojich školských osnov potrebám ukrajinských žiakov; a zlepšenie koordinácie medzi ministerstvami.

Po invázii Ruska na Ukrajinu Komisia 21. marca 2022 uverejnila osobitnú výzvu na podporu členských štátov, ktoré prijímajú utečencov z Ukrajiny, a postupného ukončenia ich závislosti od fosílnych palív z Ruska. Žiadosti predložené členskými štátmi Komisia teraz posúdila a schválila. V rámci TSI 2022 Komisia už pomáha Chorvátsku, Dánsku, Fínsku, Grécku, Taliansku, Holandsku a Portugalsku v rámci hlavných podporných projektov „Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín v členských štátoch EÚ“. Tieto projekty zlepšujú schopnosť vnútroštátnych správnych orgánov poskytovať inkluzívne a účinné integračné služby a pomáhajú udržať talenty a uľahčiť prístup štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce.

Podrobnosti:
Viac informácií
 
 
Skočiť na hlavné menu