Komisia oznamuje začiatok súťaže o ocenenie REGIOSTARS 2021


Dátum: 09.05.2021

Obrázok k aktualite Komisia oznamuje začiatok súťaže o ocenenie REGIOSTARS 2021

Európska komisia dnes otvára 14. ročník súťaže REGIOSTARS, ktorá odmeňuje každý rok najlepšie projekty financované v rámci politiky súdržnosti. Príjemcovia financovania z politiky súdržnosti môžu prihlásiť svoje projekty v nasledujúcich kategóriách: inteligentná, zelená, spravodlivá a mestská Európa.

Hlavnou témou roka je „Posilnenie ekologickej mobility v regiónoch v
Európskom roku železníc 2021“. Víťazov vyberie nezávislá porota odborníkov na vysokej úrovni a vyhlási ich v decembri 2021. O svojom obľúbenom projekte bude môcť hlasovať aj verejnosť. Súťaž bude otvorená do 9. mája 2021. Projekty financované z politiky súdržnosti, ktoré preukazujú excelentnosť a nové prístupy v oblasti regionálneho rozvoja môžu získať európske ocenenie REGIOSTARS od roku 2008.

Podrobnosti:

Viac informácií

 


Skočiť na hlavné menu