Kombinovaná linka na spracovanie piliny procesom lisovania - modernizácia prísunu piliny


Dátum: 21.05.2019

Obrázok k aktualite Kombinovaná linka na spracovanie piliny procesom lisovania - modernizácia prísunu piliny


eko1
Názov: Kombinovaná linka na spracovanie piliny procesom lisovania - modernizácia prísunu piliny
Krátky popis: Cieľom projektu v obci Kráľova Lehota bolo obstaranie novej technológie, ktorá je vstupnou súčasťou technologickej linky na výrobu peliet a brikiet. Realizácia projektu prispela k  zvýšeniu miery zhodnocovania odpadov ich prípravou na opätovné použitie modernizáciou výrobnej linky určenej na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu - drevnej piliny. Výslednými produktmi technologickej linky sú: Peleta EkoPellets Extra, Peleta EkoPellets Klasik a Briketa EkoBrik Premium Soft. Prínosom projektu je zvýšenie množstva zhodnotených nie nebezpečných odpadov o 1 300 t/rok a zvýšená ročná kapacita pre zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov o 1 000 t.
Prijímateľ:  EkoPellets Slovakia s. r. o.
Celkové oprávnené náklady projektu:  324 000,00 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   178 200,00 EUR
Vlastné zdroje:   145 800,00 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 10 – 11/2019 (2 mesiace)
eko
Skočiť na hlavné menu