Komárno získalo dotáciu na výstavbu novej kompostárne


Dátum: 14.05.2022

Obrázok k aktualite       Komárno získalo dotáciu na výstavbu novej kompostárne
Mesto Komárno získalo nenávratný finančný príspevok na výstavbu novej kompostárne. Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia schválilo pre mesto dotáciu vo výške 1.289.776 eur. Oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 1.357.659 eur. Povinné päťpercentné spolufinancovanie mesta predstavuje 67.883 eur, informoval magistrát.

Cieľom projektu Kompostáreň Komárno je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Komárne s cieľom znižovania množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) zneškodňovaného skládkovaním na skládkach komunálneho odpadu. Projekt zahŕňa výstavbu kompostárne na zhodnocovanie BRKO aeróbnym spôsobom s kapacitou 2244 ton ročne a nákup strojového vybavenia.

Podklady potrebné na vypracovanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi mestom Komárno a Ministerstvom životného prostredia SR by mali byť pripravené v priebehu mája. Následne môže mesto pristúpiť k stavebným prácam a k zakúpeniu strojového vybavenia.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu