Komárno rekonštrukciou rozšírilo kapacitu MŠ na Ulici františkánov


Dátum: 16.06.2022

Obrázok k aktualite Komárno rekonštrukciou rozšírilo kapacitu MŠ na Ulici františkánov
Mesto Komárno odovzdalo do užívania obnovenú časť budovy Materskej školy (MŠ) na Ulici františkánov. Na rekonštrukciu objektu získalo nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celková hodnota investície dosiahla 181.556 eur. Mesto okrem povinného spolufinancovania financovalo všetky neoprávnené výdavky, ktoré boli z hľadiska investície nevyhnutné. Ich celková hodnota dosiahla 48.000 eur, informovala radnica.

V rámci realizácie projektu sa rekonštrukciou rozšírila kapacita existujúcich objektov materskej školy, vznikol bezbariérový vstup do budovy. Zrekonštruovaný bol areál materskej školy vrátane detských ihrísk a športových zariadení pre deti, nové materiálno-technické vybavenie pribudlo v obnovenej časti objektu. Súčasná kapacita materskej školy 33 detí sa po rekonštrukcii zvýšila o 20 miest.

Cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok na kvalitnú predškolskú prípravu detí vo veku tri až päť rokov s nadväznosťou na úspešné zvládnutie ich školskej dochádzky. Aktivity projektu zabezpečili zároveň aj predpoklady pre inkluzívne vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu