KEŽMAROK: Vnútroblok pri Južnej čaká revitalizácia za takmer 1,6 milióna eur


Dátum: 09.08.2022

Obrázok k aktualite KEŽMAROK: Vnútroblok pri Južnej čaká revitalizácia za takmer 1,6 milióna eur
Vnútroblok pri ulici Južná v Kežmarku dostane novú podobu za takmer 1,6 milióna eur. Projekt revitalizácie počíta s viacerými ihriskami, stretávacou aj dvoma oddychovými zónami, pribudne mobiliár a opravia aj chodníky. V súčasnosti mesto ako investor realizuje proces verejného obstarávania. Ako ďalej vyplýva zo sprievodnej správy vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, celková plocha riešeného územia predstavuje viac ako 26-tisíc metrov štvorcových. Práce by mali trvať rok, pričom samospráva na ne získala nenávratný finančný príspevok.

Projekt sa týka vnútroblokových priestorov medzi ulicami Južná, Obrancov mieru a Karola Kuzmányho. „Účelom je vytvorenie pekného a funkčného vnútroblokového priestoru, ako aj vytvorenie bezpečného priestoru detských ihrísk a oddychových zón, doplnených o prvky drobnej architektúry,“ píše sa v sprievodnej správe. Konkrétne pôjde o dve detské ihriská pre menšie a väčšie deti, workoutové ihrisko a dve oddychové zóny, teda spevnené plochy so sedením. Revitalizácia zahŕňa aj sadovnícke úpravy, staré spevnené plochy nahradí zeleň, na poškodených miestach sa vysadí nový trávnik a pribudne tiež pitná fontánka. V stretávacej zóne budú umiestnené lavičky a kresielka a osadené stoly. „Na stretávacej zóne je navrhnutá interaktívna chodníková fontána s trinástimi vodnými tryskami, ktoré budú vystrekovať vodu do výšky podľa vopred nastaveného programu,“ uvádza sa v správe. Priestory budú doplnené o nové parkové lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle či informačné tabule.

Kežmarská samospráva chce zároveň nechať prestrešiť smetné koše a obnoviť schodiská, pracháče na koberce, zábradlia a vymeniť odvodňovacie žľaby. Veľká obnova čaká aj asfaltové a betónové plochy, tie pôvodné sú v dezolátnom stave. „Asfaltové chodníky sú rozpadnuté, chýbajú na nich kusy asfaltu, čo môže pri pohybe po nich byť nebezpečné. Nachádzajú sa tu taktiež schodiská, ktoré sú značne poškodené a ktoré by pri svojom užívaní mohli spôsobiť škody na zdraví. Schodiská nevyhovujú súčasným normám. Existujúce betónové odvodňovacie žľaby sú rozpadnuté, pracháče na prádlo a zábradlia sú skorodované a poškodené, oceľová konštrukcia lavičiek je skorodovaná a drevená časť prehnitá a značne poškodená,“ opísalo mesto súčasný stav v súhrnnej technickej správe. Podľa neho väčšina týchto prvkov neplní účel, na ktorý boli navrhnuté a pri ich ďalšom užívaní hrozí riziko úrazu.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu