Kežmarok postaví kompostáreň za 2,8 milióna eur


Dátum: 07.02.2020

Obrázok k aktualite Kežmarok postaví kompostáreň za 2,8 milióna eur
V Kežmarku sa chcú v tomto roku pustiť do výstavby mestskej kompostárne za približne 2,8 milióna eur. Mestu sa podarilo získať na dobudovanie systému zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu nenávratný finančný príspevok vo výške 2,6 milióna eur, zvyšok vykryje z vlastného rozpočtu. „Cieľom mesta je, aby sa tvorba nevytriedeného komunálneho odpadu znížila. Zároveň chceme, aby sa vďaka rozšíreniu zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu zvýšila produkcia triedeného odpadu,“ ozrejmila pre agentúru SITA komunikačná manažérka mesta Zuzana Šlosárová.

V rámci projektu sa počíta s výstavbou modernej technologickej kompostárne a nákupom techniky určenej na zber a zhodnotenie odpadu. „V kompostárni sa má využívať bioodpad z údržby verejnej zelene, napríklad z pokosenej trávy, odrezkov, kríkov, konárov a stromov a biologicky rozložiteľného odpadu od obyvateľstva,“ doplnila Šlosárová.

Samospráva v súčasnosti zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov mesta len čiastočne, pre zhodnocovanie jej chýbajú vlastné kapacity. Mesto išlo do projektu aj z environmentálnych dôvodov, chce zamedziť vzniku čiernych skládok odpadu. Hovorkyňa pripomenula aj tie ekonomické, keďže mesto vynakladá ročne vysoké čiastky na zber a zneškodnenie komunálneho odpadu.

Projekt výstavby kompostárne je súčasťou Smart Green City koncepcie, teda inteligentného zeleného mesta, podľa ktorej chce samospráva budovať lepší vzťah ľudí k svojmu prostrediu a maximálne využiť moderné technológie pre zlepšenie kvality života Kežmarčanov.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu