KEŽMAROK: Na sídlisku Juh začnú s obnovou vnútrobloku za 1,6 milióna eur


Dátum: 19.08.2022

Obrázok k aktualite KEŽMAROK: Na sídlisku Juh začnú s obnovou vnútrobloku za 1,6 milióna eur
V Kežmarku začnú s plánovanou obnovou vnútrobloku sídliska Juh za približne 1,6 milióna eur. Samospráva už odovzdala stavenisko do rúk zhotoviteľa, ktorým je víťaz verejného obstarávania, Merate, s. r. o. Projekt sa týka vnútroblokových priestorov medzi ulicami Južná, Obrancov mieru a Karola Kuzmányho a je zameraný na jeho regeneráciu s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Informovala o tom dnes prostredníctvom tlačovej správy hovorkyňa mesta Barbora Sosková.

Samospráva uspela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške viac ako 1,5 milióna eur. Zvyšnú časť nákladov, približne 80-tisíc eur, dofinancuje zo svojho rozpočtu.

Revitalizácia zahŕňa sadovnícke úpravy, nahradenie spevnených plôch zeleňou, vysadenie nového trávnika, osadenie nových lavičiek, stojanov na bicykle a inštaláciu pitnej fontánky. Obnova čaká aj asfaltové a betónové plochy, parkoviská, schodiská a zábradlia, prestrešia smetné koše, rovnako obnovia a vymenia odvodňovacie žľaby. „Okrem povrchových úprav chodníkov a trávnikov, výmeny a doplnenia mobiliáru tu vytvoríme nové oddychové a stretávacie zóny. Navrhnutá je aj interaktívna chodníková fontána. Vďaka špeciálnemu vodozádržnému systému bude vzduch na sídlisku vlhkejší, sviežejší a zdravší. Deti dostanú nove moderné ihrisko,“ uviedol primátor mesta Ján Ferenčák.

Hlavnými prínosmi projektu sú protihluková funkcia, zníženie znečistenia ovzdušia, posilnenie ekologickej stability prostredia a zvýšenie zdravotno-hygienického štandardu kvality ovzdušia s ohľadom na redukciu alergénov. Predpokladané ukončenie prác je júl 2023.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu