KEŽMAROK: Historický kaštieľ vo Veľkej Lomnici chce obec zmeniť za 1,2 mil. eur na environmentálne centrum


Dátum: 03.11.2021

Obrázok k aktualite KEŽMAROK: Historický kaštieľ vo Veľkej Lomnici chce obec zmeniť za 1,2 mil. eur na environmentálne centrum

V historických priestoroch kaštieľa Berzeviczy v obci Veľká Lomnica v Kežmarskom okrese by mohlo vzniknúť environmentálne centrum. Zriadiť ho tam chce samotná obec, ktorá sa uchádza o eurofondy na tento projekt z operačného programu Kvalita životného prostredia. Predpokladané náklady na rekonštrukciu a stavebné úpravy predstavujú približne 1,2 milióna eur. Projekt má prispieť k zvýšeniu kvality edukácie v oblasti environmentálnej výchovy nielen školopovinných detí. Ako pre agentúru SITA povedal starosta obce Peter Duda, využívať by ho mohla takmer tisícka žiakov miestnej materskej a základnej školy, ako aj základné a stredné školy z okolia.

Obec v rámci zámeru poukázala na celosvetovú tému stúpajúceho nedostatku pitnej vody. Práve environmentálne centrum bude podľa nej ukazovať nielen na kolobeh vody v prírode, ale aj jej recykláciu a hospodárne využívanie. „Chceme v ňom poukázať aj na vplyv vody na biodiverzitu, na život človeka, na veľmi zaujímavé interakcie, do ktorých chceme vtiahnuť deti základných škôl a stredoškolákov. Budeme radi, ak ho bude využívať aj širšia verejnosť, rovnako možno aj deti, ktoré v tejto lokalite navštevujú školy v prírode,“ vysvetlil starosta Veľkej Lomnice.

Kaštieľ sa nachádza v strede obce, vznikol v druhej polovici 18. storočia prestavbou staršej stavby postavenej v roku 1581. „Kaštieľ nie je zapísanou národnou kultúrnou pamiatkou, no vďaka jeho historickej hodnote, urbanisticko-architektonickej a typologickej, a väzbou na významné osobnosti - šľachtický uhorský rod, patrí medzi najvýznamnejšie a najhodnotnejšie stavby v obci Veľká Lomnica,“ uvádza sa v sprievodnej správe vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Budova je majetkom obce a podľa Dudu dlhodobo neslúži účelu, ktorému by mohla. Časť priestorov samospráva prenajíma, funguje v nich pohostinstvo. Starosta hovorí o celkovej degradácii objektu. Neudržiavané a spustnuté je aj bezprostredné okolie kaštieľa.

Plán obnovy historickej dvojpodlažnej budovy rieši asanáciu všetkých novodobých prístavieb prevažne z druhej polovice 20. storočia, ktoré podľa obce negatívne zasiahli do historického exteriérového výrazu kaštieľa. Fasáda by teda mala dostať svoju pôvodnú podobu. V zámere sa spomína aj napojenie zvodov na zásobník pre sekundárne využitie vody, zelená fasáda a vodozádržné opatrenia a úprava areálu kaštieľa s edukačno-výchovným obsahom. Vybuduje sa tiež bezbariérový prístup a toalety a obnoví východná brána.

Kaštieľ patril významnému šľachtickému rodu Berzeviczy, ktorých predkovia sa spomínajú už v 12. storočí. Do Uhorska prišli z Tirolska. Najvýznamnejšou osobnosťou tohto rodu bol Gregor František Berzevicz, yýznamná osobnosť hornouhorského osvietenstva. Pochovaný je na miestnom cintoríne vo Veľkej Lomnici.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu