Kežmarok chce zrevitalizovať vnútroblok na Juhu


Dátum: 12.04.2022

Obrázok k aktualite Kežmarok chce zrevitalizovať vnútroblok na Juhu

V Kežmarku plánujú zrevitalizovať vnútroblok na sídlisku Juh za približne 1,6 milióna eur. Samospráva uspela so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,5 milióna eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa mesta Barbora Sosková, podľa ktorej samospráva pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Až následne sa bude môcť začať s realizáciou. Predpokladá sa, že práce by mali byť ukončené v júli 2023.

Pôjde o komplexnú obnovu vnútrobloku Južná, pričom projekt je zameraný na jeho regeneráciu s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. „Celý projekt v sebe zahŕňa sadovnícke úpravy, obnovu existujúcich chodníkov, vytvorenie nových oddychových a stretávacích zón, nové detské a workoutové ihriská, výmenu a doplnenie lavičiek, košov, stojanov na bicykle a tiež obnovu parkovísk,“ opísal primátor mesta Ján Ferenčák na sociálnej sieti.

Cieľom projektu je budovaním prvkov zelenej infraštruktúry v priestore vnútrobloku, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a znižovaním znečistenia ovzdušia a hluku zlepšiť životné prostredie a skvalitniť tak život obyvateľov mesta Kežmarok. Ako ďalej informovala samospráva na svojej internetovej stránke, zámerom je pritom využiť schopnosti prírody poskytovať danému verejnému priestranstvu takzvané ekosystémové služby. „Prostredníctvom stavebných a sadovníckych úprav parkovísk prispeje projekt k zlepšeniu environmentálnych aspektov verejného priestranstva a zvýši tak technickú, krajinársku, sadovnícku, spoločenskú, vybavenostnú a kultúrnu úroveň existujúceho verejného priestranstva,“ priblížilo mesto.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu