Keď nezamestnaná mamička pomáha seniorom


Dátum: 25.06.2021

Obrázok k aktualite Keď nezamestnaná mamička pomáha seniorom

Takmer každá obec zápasí s  rôznymi obmedzeniami vo svojich rozpočtoch. Malé obce však majú ťažšiu pozíciu aj pri zabezpečovaní sociálnych služieb. Obec Miklušovce leží 30 km od mesta Prešov a má 300 obyvateľov. Na to, aby mohli seniorom a zdravotne znevýhodneným občanom pomôcť, využili možnosť zapojiť sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Cieľom tohto projektu je zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov ale aj zvyšovanie profesionality tým, že sa zabezpečí vzdelávanie a supervízia podporených opatrovateliek.

O tom, akým spôsobom projekt funguje v obci Miklušovce, rozpráva starostka obce pani Mária Čuchtová:
 


Skočiť na hlavné menu