Kaštieľ Strážky by mohli v novom programovom období obnoviť z fondov EÚ


Dátum: 16.04.2023

Obrázok k aktualite Kaštieľ Strážky by mohli v novom programovom období obnoviť z fondov EÚ
Kaštieľ Strážky v Spišskej Belej, okres Kežmarok, by mohli v novom programovom období zrekonštruovať z eurofondov. Ministerstvo kultúry (MK) SR ho totiž zaradilo do návrhu priorít na obnovu národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu. Zo zverejneného návrhu vyplýva, že predpokladané výdavky na rekonštrukciu sú vo výške takmer 5,5 milióna eur. Ich výška sa však môže meniť v závislosti od vývoja cien tovarov a služieb a cien energií v čase realizácie rekonštrukčných prác. Suma nezahŕňa personálne výdavky na realizáciu projektu.

Alexandra Kusá, generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie (SNG), ktorá kaštieľ spravuje, pre TASR potvrdila, že táto pamiatka potrebuje obnovu a o realizáciu projektu sa usilujú dlhodobo. "Prvotným impulzom bol zlý stav elektrického vedenia v suteréne, ale aj celková morálna a stavebná opotrebovanosť objektu. Aj keď tu by sme chceli vyzdvihnúť zanietenie a obetavosť kolegov pri každodennej údržbe tohto objektu, ktorá je naozaj nadštandardná," uviedla Kusá.

Už pred desiatimi rokmi SNG v spolupráci s architektonickým ateliérom GutGut pripravila projekt obnovy objektu, realizácie hospodárskeho a návštevníckeho zázemia v parku. Súčasťou mal byť aj rezidenčný dvojateliér ako pocta Mednyánszkeho ateliéru a na rozšírenie portfólia služieb objektu. K realizácii však z dôvodu absentujúceho finančného krytia nedošlo. "Medzičasom pripravil rezort zásobník investičných projektov, do ktorého sme zahrnuli všetky naše pamiatkové objekty. Momentálne usilujeme o finančné krytie potrebnej rekonštrukcie z európskych štrukturálnych fondov. V prvej fáze by sme chceli získať krytie na aktualizáciu projektovej dokumentácie a prípravné práce. Z týchto dôvodov je predčasné hovoriť o termínoch a konkrétnych krokoch," skonštatovala Kusá.

Svoju dnešnú podobu získal kaštieľ v 16. až 17. storočí dobudovaním pôvodnej obytnej stavby s pôdorysom písmena L neznámymi majstrami. Kaštieľ postavili neďaleko neskorogotického kostola sv. Anny, oba objekty tvorili spolu s renesančnou zvonicou jednotný urbanistický komplex, ktorý neskôr predelila cesta medzi Kežmarkom a Starou Ľubovňou. Od roku 1972 je objekt v správe SNG, ktorá tam zriadila stále expozície výtvarného a užitého umenia viažuce sa k regiónu Spiš, k samotným Strážkam a hlavne k tvorbe maliara Ladislava Mednyánszkeho. Súčasťou areálu je aj rozľahlý anglický park.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu