K prioritám nového rómskeho splnomocnenca Hera patrí úspešná Partnerská dohoda


Dátum: 09.12.2021

Obrázok k aktualite K prioritám nového rómskeho splnomocnenca Hera patrí úspešná Partnerská dohoda
Hlavným cieľom nového splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Jána Hera je skvalitnenie vzťahov s jednotlivými ministerstvami, regionálne posilnenie úradu a pokračovanie v rokovaniach o Partnerskej dohode, v rámci ktorej sa určia podmienky poskytnutia finančných prostriedkov Európskej únie a okrem iného aj prioritné oblasti, na ktoré majú byť prostriedky poskytnuté. Hero v tlačovej správe zdôrazňuje význam negociácií o strategickom materiáli.

"Verím, že sa nám podarí zabezpečiť úspešný výsledok, ktorý bude viesť k skvalitneniu života obyvateľov v rómskych komunitách. Zároveň sa chcem sústrediť na finalizovanie akčných plánov, ktoré budú obsahovať opatrenia a aktivity vrátane zadefinovaných zodpovedných partnerov a reálneho vyčíslenia potrebných finančných nárokov," uviedol nový splnomocnenec. Zvýrazňuje i čerpanie prostriedkov z plánu obnovy na posilnenie regionálnych a technických kapacít v regiónoch so zastúpením rómskych komunít a využitie investícií na rozšírenie priestorov základných a materských škôl. "Z dlhodobého hľadiska považujem za dôležité, aby sme dosiahli očakávanú zmenu najmä na lokálnej úrovni, v prostredí zraniteľných rómskych komunít," zdôraznil Hero.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity je poradným orgánom vlády pre problematiku rómskych komunít v Slovenskej republike a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia a ich integráciu do spoločnosti. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý má vyše 100 zamestnancov, implementuje v súlade s týmito cieľmi viacero národných projektov.

Hero nahradil vo funkcii splnomocnenca Andreu Bučkovú. O zmene rozhodla vláda na stredajšom (8. 12.) rokovaní. Hero je v poradí deviatym rómskym splnomocnencom od roku 1999.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu