Jozef Ridzoň: PVV v oblasti environmentálnej politiky pôsobí celkovo dobrým dojmom


Dátum: 20.11.2023

Obrázok k aktualite Jozef Ridzoň: PVV v oblasti environmentálnej politiky pôsobí celkovo dobrým dojmom
Programové vyhlásenie vlády (PVV) pôsobí v oblasti environmentálnej politiky celkovo dobrým dojmom. Chýba tam podpora praktickej ochrany prírody, ktorú žiadajú aj vlastníci pozemkov. Pre TASR to uviedol Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife.

Kladne hodnotí, že vláda uznáva míľniky plánu obnovy v prípade zonácie národných parkov. "Dáva to v prípade nezaujatého procesu prípravy zonácií nádej na vyriešenie dlhodobých problémov v národných parkoch, nádej na naštartovanie rozvoja regiónov v okolí národných parkov a dáva to aj nádej na doriešenie rozporu s európskou legislatívou v prípade hlucháňa," skonštatoval Ridzoň. Pozitívne vníma, že sa vláda hlási k záväzkom, týkajúcich sa opatrení na zmierňovanie následkov klimatických zmien a k nízkouhlíkovej transformácii. "Rovnako je pozitívnym, že vláda hľadá spôsob podpory pre subjekty, poskytujúce ekosystémové služby," povedal environmentalista. Organizácia negatívne hodnotí spôsob, ako navrhuje PVV revíziu zákonov v oblasti životného prostredia. "Zdá sa, že tu ochrana dopredu ťahá za kratší koniec, pritom donedávna malo Slovensko problém s tým, že slovenská legislatíva bola slabá a v rozpore s európskou legislatívou. Navyše dodnes niektoré nedostatky nie sú doriešené," poukázal Ridzoň. Dúfa, že praktická ochrana prírody sa v PVV neocitla len preto, že ju vláda považuje za samozrejmosť. Plán prehodnotiť výšku spoločenských hodnôt rastlín a živočíchov, ako aj výšku trestov a priestupkov za environmentálne trestné činy vyvoláva v organizácii obavy. Dôvodom je, že opatrenie nie je konkrétne a nevie sa, aký cieľ chce vláda dosiahnuť. "Nemyslíme si, že je nutné hodnoty meniť, keďže nie tak dávno boli aktualizované. No na druhej strane, niektoré druhy sa stávajú vzácnejšími, iné pribúdajú, takže spoločenské hodnoty nemôžu byť svätým písmom a je potrebné ich z času na čas aktualizovať," podotkol Ridzoň. Dodal, že prehodnotenie by sa malo diať na základe faktov a objektívne. SOS/BirdLife sa obáva avizovaného prehodnotenia sústavy chránených území či byrokratickej a inštitucionálnej náročnosti systému správy životného prostredia. Nepremyslenými zásahmi môže dôjsť k zhoršeniu už dnes smutného stavu, varuje Ridzoň. "Prípadné personálne výmeny a škrty v týchto inštitúciách a neodborné zásahy do procesov môžu viesť k tomu, že štát nebude vedieť zabezpečiť prínosy pre vlastníkov a samosprávy a vidiecke obyvateľstvo tak, ako to vláda sľubuje," povedal environmentalista.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu