J.Hero: Percento zamestnaných z marginalizovaných rómskych komunít rastie pomaly


Dátum: 31.03.2023

Obrázok k aktualite J.Hero: Percento zamestnaných z marginalizovaných rómskych komunít rastie pomaly
Téma zamestnávania znevýhodnených uchádzačov na trhu práce rezonuje v spoločnosti čoraz viac. Práve finalisti ocenenia Roma Spirit sú podľa Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu reálnym dôkazom efektívnosti pri inklúzii v v zamestnávaní nízko kvalifikovaných osôb. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ján Hero v tejto súvislosti skonštatoval, že percento zamestnaných ľudí z marginalizovaných rómskych komunít rastie len veľmi pomaly, situácia sa však zlepšuje.

"Segregačnými a neinkluzívnymi prístupmi sa koncentrácia chudoby znásobuje a vymaniť sa z tej situácie je veľmi náročné. Máme skúsenosti, že Rómovia sa aj zamestnajú mimo svojho domu, často však nemajú trvalý úväzok a je pre nich tak nedostupnejšie aj lepšie bývanie," upozornil Hero na stretnutí zamestnávateľov ocenených v rámci Roma Spirit, ktoré sa konalo tento týždeň v Poprade.

Je podľa neho viacero elementov, ktoré majú vplyv na zamestnanosť Rómov, či už sú to exekúcie, nedostatočná pripravenosť, ale aj diskriminácia zo strany zamestnávateľov. V súvislosti s generačnou chudobou je podľa neho dôležité pracovať s touto komunitou prostredníctvom asistentov a terénnych sociálnych pracovníkov. "Niet inej cesty, ako spájať investičné projekty s mäkkými aktivitami a využiť na to eurofondy," dodal Hero.

Cestu, ako pripraviť marginalizované skupiny na trh práce, vidí v sociálnych podnikoch. Jeden taký funguje tri roky aj v obci Zborov v Bardejovskom okrese, jej starosta Ján Šurkala uviedol, že sa snažia dať prácu Rómom priamo v obci, keďže táto komunita patrí medzi menej mobilnú. "Tým, že majú viac detí a pevnejšie rodinné väzby, ktoré sa ťažšie pretrhávajú, je pre nich najväčšia motivácia mať prácu blízko. Sme riadna stavebná firma, kde máme majstrov, administratívu aj manuálnych pracovníkov. Rómovia sú skôr na menej kvalifikovaných pozíciách, avšak je vidieť progres, od majstrov sa veľa naučia, zvýšia si kvalifikáciu, a teda aj príjem," objasnil starosta. Vníma, že situácia sa zlepšila, zamestnávatelia majú menej predsudkov a zamestnávajú vo väčšej miere aj Rómov. Obecný sociálny podnik má aktuálne 12 pracovníkov, pričom dve tretiny z nich sú z rómskej komunity. Počas stavebnej sezóny ich zvykne byť podľa starostu aj viac.

Vlaňajším laureátom Roma Spirit je spoločnosť Tesco Stores, personálna manažérka Miroslava Rychtárechová uviedla, že sa snažia podchytiť najmä mladých ľudí. "Máme veľké množstvo kolegov z marginalizovaných komunít. Zároveň sa prostredníctvom duálneho vzdelávania a učňovského programu, kde máme aktuálne 700 mladých ľudí a prevažná väčšina z nich sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, snažíme dať im dobrý štart do života," priblížila. Skúseností zamestnávateľa sú rôzne, v niektorých prípadoch sú Rómovia zodpovedne pripravení pracovať, niektorým treba venovať väčšiu pozornosť a dlhšie ich školiť. Zmenil sa tiež podľa Rychtárechovej prístup zákazníkov, ktorí čoraz pozitívnejšie vnímajú prítomnosť Rómov v ich prevádzkach.

Tento rok v máji sa uskutoční jubilejný 15. ročník Roma Spirit, kde oceňujú prístup k rómskej komunite v siedmich kategóriách.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu