Jelšava zrekonštruuje zdravotné stredisko za viac ako 700-tisíc eur


Dátum: 20.12.2019

Obrázok k aktualite Jelšava zrekonštruuje zdravotné stredisko za viac ako 700-tisíc eur

Mesto Jelšava pripravilo rekonštrukciu budovy zdravotného strediska, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Ako pre agentúru SITA uviedla Erika Lelkeš z oddelenia projektov, verejného obstarávania a cestovného ruchu na mestskom úrade, maximálna výška nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie predstavuje 698 960 eur a samospráva z vlastných zdrojov hradí vyše 36 787 eur. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, pričom samotná rekonštrukcia by mala prebiehať v budúcom roku. Súčasťou projektu je aj zariadenie budovy, zdravotnícke vybavenie a automobil.

Budova bola postavená v 80-tych rokoch minulého storočia. „Najväčšie problémy objektu sú nízka kvalita priestorov, medicínskych zariadení a zatekanie strechy, čo má za následok aj nízku kvalitu poskytovaných zdravotníckych služieb. Riešia sa len havarijné stavy a lekári sú preťažení,“ konštatovala Lelkeš s tým, že kombinácia týchto faktorov robí túto budovu neatraktívnou. Stav kotolne a vykurovacích rozvodov a vykurovacích telies nevyhovuje súčasným technickým požiadavkám, tepelným normám a vyhláškam. Odborníci odporučili skorú rekonštrukciu, kým nenastane havarijný stav.

Rozsah navrhnutých stavebných úprav predstavuje zateplenie fasády, strechy a stropu suterénu, výmenu výplňových konštrukcií za nové, rekonštrukciu a vyregulovanie vykurovacej sústavy a kotolne, rekonštrukciu elektroinštalácie a výmenu interiérového osvetlenia, výmenu bleskozvodu, exteriérové úpravy za účelom bezbariérového prístupu do objektu a bezproblémovej údržby najmä v zimných mesiacoch.

Počas rekonštrukcie zdravotného strediska by prevádzka ambulancií mala byť obmedzená len minimálne. „Rekonštrukčné práce v ambulanciách chceme zabezpečiť najmä v popoludňajších hodinách. Rekonštrukcia jednotlivých ambulancií bude prebiehať postupne jedna po druhej,“ dodala Lelkeš.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu