JEDINÝ AKTÍVNY DIAĽKOVÝ DETEKTOR CHEMIKÁLIÍ NA SVETE


Dátum: 05.10.2022

Obrázok k aktualite JEDINÝ AKTÍVNY DIAĽKOVÝ DETEKTOR CHEMIKÁLIÍ NA SVETEFalcon 4G je jediným aktívnym diaľkovým detektorom chemikálií na svete, ktorý dokáže veľmi presne detegovať, identifikovať a merať koncentrácie chemických látok vo vzduchu na veľké vzdialenosti. Využíva sa v armádnych zložkách viacerých štátov NATO a vďaka bezpečným krátkym laserovým impulzom vie preniknúť na vzdialenosť niekoľkých kilometrov   a návratovým signálom spoľahlivo určiť prítomnosť nebezpečnej látky na mieste merania.
sas
Zámerom spoločnosti SEC Technologies je uviesť na trh dve civilné modifikácie produktu Falcon 4G – jeden je určený pre priemysel a druhý pre štátne zložky ochrany obyvateľstva (napr. hasičov a civilnú ochranu). Pomôcť im v tom má štúdia uskutočniteľnosti, financovaná z projektu, ktorá poukazuje na dopyt po diaľkovom detektore chemických látok vo viacerých civilných sektoroch. Spoločnosť je schopná vyvinúť a vyrábať modifikované verzie - Dragon   a Raven pre tento trh. Štúdia navrhla tri hlavné trhy pre komercializáciu inovácie, konkrétne pre ropný a plynárenský priemysel s viac ako 700 rafinériami po celom svete, ktorých problémom sú neplánované odstávky z dôvodu únikov nebezpečných plynov. Ďalším trhom je chemický priemysel, pričom EÚ je najvýznamnejším regiónom vyvážajúcim chemikálie na svete s viac ako 300 chemickými závodmi s obdobnými problémami ako majú rafinérie. Posledným trhom, pre ktorý štúdia navrhla komercializáciu inovácie, je civilná bezpečnosť - hasiči, polícia, protidrogové jednotky, chemická, biologická, rádiologická a jadrová ochrana, kde je zmapovaný potenciál niekoľko stoviek detektorov.

Konkurenčnou výhodou detektorov je ich komplexnosť, všestrannosť, odolnosť voči podmienkam okolia, rýchle nasadenie, spoľahlivosť a bezpečnosť. Ponúkajú 30-krát lepšiu citlivosť, 20-krát lepší dosah a schopnosť pokryť veľké oblasti jediným detektorom v krátkom čase. Štúdia navrhla metodológiu na vývoj nových produktov Dragon a Raven, ich pilotné validácie vo vybranej rafinérii a chemickom závode, relevantné certifikácie a vstup na trh vo forme biznis plánu.

Viac informácií nájdete na stránke spoločnosti www.sec-technologies.com

názov projektu: Diaľkový prieskumný chemický detektor pre civilný sektor

prijímateľ: SEC Technologies, s. r. o.

miesto realizácie: Liptovský Mikuláš

nenávratný finančný príspevok z ERDF: 50 000 eur

operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Projekt je realizovaný v rámci výzvy zameranej na podporu zapájania malých a stredných podnikov do programov EÚ.
 
Skočiť na hlavné menu