Jedinečná inovácia v komunikačných zariadeniach


Dátum: 16.11.2021

Obrázok k aktualite Jedinečná inovácia v komunikačných zariadeniach
Spoločnosť APIS, spol. s r. o., zrealizovala svoj projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie. Ministerstvo hospodárstva SR podporilo v úspešných projektoch inovácie produktov alebo procesov prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a uplatnenie týchto zmien do výrobných procesov.

Jedinečná inovácia
názov projektu: FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle
prijímateľ: APIS, spol. s r. o.
Jedinečná inovácia 3
ARDACO, a. s. (partner projektu 1) a Ústav informatiky SAV (partner projektu 2)
výstupy projektu: Prijímateľ sa venuje výskumu, vývoju, výrobe a systémovým riešeniam    komplexných komunikačných zariadení a vo svojom projekte vyvinul unikátne zariadenie FaceControl. Spoločnosť v projekte využila najmodernejšie technológie identifikácie    a monitorovania osôb pomocou metód rozpoznávania tvárí v priestore. Ide o komplexné komunikačné zariadenie orientované na riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle pre potreby automatizácie výrobných liniek a procesov (definované tváre v definovaných priestoroch v definovaných časoch pri definovaných procesoch). Produkt FaceControl vhodne doplnil existujúce portfólio biometrickej línie produktov WebBox (natívny cloud s aplikáciami Prístupový, Dochádzkový, Návštevný a Stravovací systém  a správa identít). Vývinom produktu bola dosiahnutá inovácia vysokého stupňa spočívajúca  v jeho vývoji a následnej výrobe s využitím jedinečného výskumu a návrhu inovatívnych metód riadenia výrobných a podporných procesov v priemysle. Ide o nový  produkt nielen pre spoločnosť APIS, ale aj pre slovenský trh a pre zahraničné trhy, vzhľadom na skutočnosť, že na trhu v súčasnosti neexistuje rozsiahle, komplexné a prepojené riešenie do priemyselného prostredia s využitím vo výrobnej i administratívnej časti podniku. Pridanou hodnotou produktu zo strany partnera projektu Ústavu informatiky SAV bola  aj implementácia prvkov na overovanie autenticity spracúvaných obrazov tvárí na báze neurónových sietí a steganografie.
Jedinečná inovácia2
nenávratný finančných príspevok: 688 447,31 eur
miesto realizácie: Banská Bystrica, Trnava, Liptovský Mikuláš, Košice
doba realizácie projektu: 03/2019 – 10/2020
  •  

Skočiť na hlavné menu