Jarný RoadTrip 2023 štartuje


Dátum: 20.03.2023

Obrázok k aktualite Jarný RoadTrip 2023 štartuje
Po úspešnom minuloročnom Roadtripe Úrad vlády SR ako realizátor komunikačných a informačných aktivít o čerpaní štrukturálnych fondov spúšťa v pondelok 20. marca 2023 zaujímavú aktivitu pre študentov tretích ročníkov stredných škôl pod názvom Jarný RoadTrip 2023.

 

Cieľom Jarného RoadTripu 2023 je priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v navštívenom regióne.
 
Základom aktivity sú prezentácie lektorov najmä o príkladoch dobrej praxe - čo konkrétne priniesli eurofondy pre mesto a jeho okolie. Počas prednášky sa študenti budú môcť oboznámiť s princípmi čerpania fondov, ako aj s konkrétnymi informáciami o úspechoch operačných programov na Slovensku.
 
Ďalšou časťou bude projekt Škola EÚ o fungovaní Európskej únie.
 
Súčasťou stretnutí so študentmi v regiónoch Slovenska bude aj atraktívna súťaž. Študenti dostanú za úlohu vyhľadať projekt z programového obdobia 2014- 2020 vo svojom meste alebo regióne a popísať ho v detailnej správe. Správa by mala obsahovať operačný program, v rámci ktorého bol projekt realizovaný, rozpočet projektu aj skutočne vyčerpané finančné prostriedky a fotodokumentáciu. Súčasťou správy má byť aj cieľ projektu a najmä jeho prínos z hľadiska študentov.
 
Pre víťazov súťaže sú pripravené mimoriadne atraktívne ceny rozdelené do dvoch kategórií:
Pre školy:
 
1. cena ŠKOLA- 3x dataprojektor, 3x notebook
2. cena ŠKOLA -  2x dataprojektor, 2x notebook
3. cena ŠKOLA  -  1x dataprojektor, 1x notebook
 
Pre každého člena víťazného tímu (tímy môžu byť maximálne trojčlenné):
 
1. cena - herný notebook
2. cena - elektrická kolobežka
3. cena - outdoorová kamera
 
Jarný RoadTrip 2023 odštartuje v pondelok 20. marca v Košiciach. Počas nasledujúcich dvoch týždňov navštívime ďalších deväť miest, a to Prešov, Bardejov, Starú Ľubovňu, Levoču, Banskú Bystricu, Topoľčany, Levice, Piešťany a Žiar nad Hronom, kde31. marca  RoadTrip 2023 ukončíme.
 
Tešíme sa a na jeseň pripravujeme ďalšie prekvapenie. 

 
Skočiť na hlavné menu