Jarný balík európskeho semestra: Vytvárame podmienky pre pevnú a udržateľnú obnovu


Dátum: 02.06.2021

Obrázok k aktualite Jarný balík európskeho semestra: Vytvárame podmienky pre pevnú a udržateľnú obnovu

Európska komisia dnes predstavila jarný balík európskeho semestra, v ktorom členským štátom poskytuje fiškálne usmernenia pri postupnom znovuotváraní hospodárstiev. Cieľom týchto usmernení je pomôcť členským štátom, aby obnovili svoje hospodárstva a pritom čo najlepšie využili Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktorý je kľúčovým nástrojom programu NextGenerationEU.

Do tohtoročného európskeho semestra prinieslo aktualizačný moment jeho prepojenie na plány členských štátov na podporu obnovy a odolnosti, v ktorých si stanovujú, aké investície a reformy budú financovať z nástroja RRF. Komisia vyzýva Euroskupinu a Radu, aby tento balík prediskutovali a schválili navrhované usmernenia. So záujmom očakáva konštruktívny dialóg s Parlamentom o obsahu balíka a o každom ďalšom kroku v cykle európskeho semestra.

Jarný balík európskeho semestra sa zameriava na:

·         Usmernenia v oblasti fiškálnej politiky a ďalšie uplatňovanie všeobecnej únikovej doložky

·         Správa podľa článku 126 ods. 3 o dodržiavaní kritérií týkajúcich sa deficitu a dlhu stanovených v zmluve

·         Riešenie makroekonomických nerovnováh

·         Správa o sprísnenom dohľade a správy o dohľade po skončení programu

·         Usmernenia pre politiky zamestnanosti

 

Podrobnosti:

Tlačová správa


Skočiť na hlavné menu