J. Hero: Oceňujem zmeny, ktoré sa na sídlisku Luník IX udiali


Dátum: 21.06.2023

Obrázok k aktualite J. Hero: Oceňujem zmeny, ktoré sa na sídlisku Luník IX udiali
Košická mestská časť (MČ) Luník IX sa zapája do výziev, ktoré prispievajú k zlepšeniu života jej obyvateľov. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero vyzdvihol jej aktivity v rámci utorkového (20. 6.) pracovného výjazdu premiéra Ľudovíta Ódora, ktorého tam sprevádzal. Hlavnou témou bolo zvýšenie dôstojnosti bývania obyvateľov tejto MČ. TASR o tom informoval Michal Šľachta z kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).

Hero ocenil zmeny, ktoré sú na sídlisku evidentné najmä od pôsobenia súčasného starostu Marcela Šaňu. "Aktuálne sa pripravujú riešenia v oblasti mäkkých služieb, bývania, vzdelávania, ako aj novej infraštruktúry z nového programového obdobia a aj z vlastných zdrojov samosprávy," povedal.

MČ je zapojená do národných projektov v gescii ÚSVRK, v rámci ktorého prevádzkujú komunitnú službu a terénnu sociálnu prácu. V súčasnom končiacom sa programovom období sa zapojila aj do výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania.

"Mestu Košice bol na účel rekonštrukcie materskej školy schválený projekt v celkovej sume vyše 550.000 eur s cieľom rozšírenia jej kapacity pre 44 detí," dodal Hero s tým, že v rámci dotačnej schémy ÚSVRK podporil aj projekt zameraný na riešenie energetickej chudoby a projekt, ktorým sa podporil aspoň dočasný prístup k pitnej vode.

Splnomocnenec ocenil aj svojpomocnú výstavbu rodinných domov v rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX, v rámci ktorej môžu obyvatelia sídliska získať i pracovné zručnosti.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu