ITAS prijal odporučenia pre vládu v oblasti informatizácie spoločnosti


Dátum: 18.03.2016

Obrázok k aktualite ITAS prijal odporučenia pre vládu v oblasti informatizácie spoločnosti
 IT Asociácia Slovenska (ITAS) združujúca domáce a zahraničné spoločnosti pôsobiacich v informačných a komunikačných technológiách na valnom zhromaždení tento týždeň prijala odporúčania pre budúcu vládu v oblasti informatizácie spoločnosti.
      V oblasti vzdelávania odporúča ITAS vláde upraviť systém financovania VŠ zavedením diferencovaného finančného príspevku pre tie fakulty, ktoré pripravujú najväčšie počty absolventov pre potreby praxe.
      Na úseku rastu konkurencieschopnosti je nevyhnutné pre úspešnú implementáciu prvkov konceptu Smart Industry, vrátane digitálnej transformácie slovenského priemyslu a podnikov, vytvoriť predpoklady na dostatočné zásobenie pracovného trhu kvalifikovanými odborníkmi s informatickou, robotickou a automatizačnou špecializáciou.
      V oblasti informačnej spoločnosti by sa vláda mala zamerať na realizáciu opatrení, ktoré posunú Slovensko z posledných priečok v oblasti elektronickej verejnej správy na úroveň priemeru EÚ. Tieto opatrenia budú vychádzať z dôslednej reformy procesov vo verejnej správe, pričom IKT prostriedky budú slúžiť ako významný podporný nástroj na implementáciu týchto reforiem.
      Pri realizácii projektov informačnej spoločnosti by mala vláda dôsledne dodržiavať princípy na verejnosť orientovaných služieb tak, aby sa podporilo zdravé konkurenčné trhové prostredie poskytovateľov služieb, zjednodušila a zrýchlila komunikácia občana so štátnou správou a samosprávou, minimalizovalo množstvo návštev na úradoch s koncentráciou úkonov na jednom mieste s dôsledným využívaním princípu „jedenkrát a dosť“ a okamžitým vybavovaním elektronických podaní.
      Zapojením sa do implementácie princípov stratégie jednotného digitálneho trhu v rámci Európskej únie vláda by mala zvýšiť možnosti občanom i podnikateľom pre online nákup i predaj tovarov a služieb v rámci celého európskeho trhu.
      Kabinet by mal tiež dokončiť projekt pokrytia „bielych miest“ Slovenska širokopásmovým internetom a zjednodušiť podmienky pre investovanie do sietí novej generácie s vysokorýchlostným pripojením aj pre husto osídlené oblasti.
      TASR informoval Gustáv Budinský z ITAS.
 
Skočiť na hlavné menu