ITAPA Digital Talk: Zelené dáta - ako urýchliť ich sprístupňovanie ľuďom


Dátum: 30.03.2021

Obrázok k aktualite ITAPA Digital Talk: Zelené dáta - ako urýchliť ich sprístupňovanie ľuďom

Prakticky každý deň využívame priestorové údaje - niekto ako používateľ navigácie, niekto pri plánovaní výstavby, iní pri ochrane prírody. Ale v akom stave sú vlastne priestorové informácie na Slovensku? A kam smeruje Európa? Už skoro 14 rokov platí smernica INSPIRE, ktorej cieľom je vybudovať v celej Európe vzájomne prepojenú infraštruktúru priestorových informácií. Kam sa ale Európa odvtedy posunula? A aká je ďalšia vízia? Niektoré krajiny sú na tom omnoho lepšie a dokázali zintegrovať a sprístupniť priestorové informácie. Iné krajiny zaostávajú. Kde sa nachádza Slovensko a aké sú hlavné prekážky integrácie dát a ich sprístupnenia? Webinár ITAPA Digital Talk má interaktívnou formou popísať situáciu a prekážky v tejto oblasti, ale najmä identifikovať príležitosti a možnosti, ako dramaticky urýchliť sprístupňovanie integrovaných priestorových dát pre používateľov.

ITAPA Digital Talk:
Zelené dáta: Ako urýchliť ich sprístupňovanie ľuďom
powered by ITAPA
Kedy: 30. marca 2021 od 14:00 do 15:45
Kde: Po registrácii môžete Digital Talk sledovať na platforme ZOOM.

Diskutujúci:
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Róbert Konrád, poradca, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie
Martin Tuchyňa, koordinátor dátovej infraštruktúry GeoICT a životného prostredia, Odbor stratégie IKT, Ministerstvo životného prostredia SR
Tomáš Řezník, docent, Geografický ústav, Prírodovedecká fakulta, Masarykova univerzita Brno
Milan Andrejkovič, hlavný dátový kurátor SR pre otvorené údaje verejnej správy, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Ľuboslav Michalík, vedúci odboru ZBGIS, GKÚ Bratislava
Filip Kadeřábek, Utility Business Unit Director, Asseco Central Europe

O čom budeme diskutovať?
  • Čo je hlavná prekážka integrácie priestorových údajov na Slovensku?
  • Aký je stav infraštruktúry priestorových informácií?
  • Aký je stav dát?
  • Aká je vízia? Kde budeme o 5 rokov?  
  • Aké projekty sa pripravujú?
 

ÚČASŤ NA ONLINE DISKUSII JE BEZPLATNÁ. REGISTRUJTE SA EŠTE DNES!


Skočiť na hlavné menu