IT firmy pomôžte Slovensku


Dátum: 26.10.2020

Obrázok k aktualite IT firmy pomôžte Slovensku

Vážení používatelia,

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby opätovne vyzýva všetky IT firmy, aby sa zapojili do výzvy IT FIRMY POMÔŽTE SLOVENSKU, ktorej počiatočným iniciátorom bolo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (vtedajší Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) v súvislosti s obmedzeniami vyplývajúcimi z prvej vlny vírusu COVID-19. 

Výzva je primárne určená na pomoc vo forme zvýhodneného alebo bezplatného poskytnutia technológií, riešení, skúseností, know-how, prípadne konzultácií (tele konferencie, online konzultácie a virtuálne vzdelávanie, atď.) pre koronavírusom zasiahnuté subjekty.  

V prípade záujmu o zapojenie sa do výzvy, prosím, kontaktujte Odbor informačného obsahu (redakcia ÚPVS) na e-mail redakcia@nases.gov.sk.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby priebežne zverejňuje zoznam spoločností, ktoré sa do výzvy zapojili aj s informáciou o spôsobe pomoci, resp. význame pre používateľov. Doplňujúce informácie a zoznam zapojených spoločností nájdete priamo v článku IT FIRMY POMÁHAJÚ SLOVENSKU.

*Predmetom tejto výzvy je len zverejňovanienie údajov o IT firme a forme ponúkanej pomoci, aby ich v prípade záujmu mohli ostatní kontaktovať.


Skočiť na hlavné menu