IPC v Košickom samosprávnom kraji spoluorganizuje seminár k výzve, zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla


Dátum: 08.03.2017

Informačno – poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou organizujú INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC451-2017-20, zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla. 

Termín a miesto konania: Košice - utorok, 14.3.2017, Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice. Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk  v termíne do 9.3.2017. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

Podorobnejšie informácie


Skočiť na hlavné menu