IPC pre Banskobystrický kraj spoluorganizuje semináre k výzvam, zameraným na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla


Dátum: 09.03.2017

Obrázok k aktualite IPC pre Banskobystrický kraj spoluorganizuje semináre k výzvam, zameraným na zníženie energetickej náročnosti verejných budov a na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla
Informačno – poradenské centrum pre Banskobystrický kraj v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou organizujú vo Veľkej sieni MSÚ na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica:

1. dňa 23.3.2017 informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Podrobnejšie informácie

2. dňa 24.3.2017 informačný seminár k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4_SC451_2017-20 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla
Podrobnejšie informácie

Skočiť na hlavné menu