Investícia do spracovateľských kapacít - Novák Miroslav - Santos


Dátum: 13.07.2021

Obrázok k aktualite Investícia do spracovateľských kapacít - Novák Miroslav - Santos


Novák Miroslav - Santos2Novák Miroslav - Santos
Názov projektu Investícia do spracovateľských kapacít - Novák Miroslav - Santos

 
Kód projektu 042TT080052
Prijímateľ Názov Novák Miroslav - Santos
Sídlo Horné Orešany č. 590
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Horné Orešany č. 590 Okres Trnava Trnavský kraj  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
30.8.2017 2.4.2018
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 167 330,00
Z toho NFP 83 665,00
Vlastné zdroje 83 665,00
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo:
vybudovanie modernej výrobnej prevádzky,
zabezpečenie vysokej kvality výrobkov,
zabezpečenie konkurencieschopnosti žiadateľa,
dosiahnutie trvale rentabilnej pozície na príslušných trhoch,
zavedenie inovatívnej technológie,
zavádzanie informačných a komunikačných technológii,
vytvorenie kvalitných podmienok na spracovanie hrozna,
podpora konzumácie  nápojov, ktoré majú pozitívne účinky na ľudský organizmus.

Novák Miroslav - Santos1
Skočiť na hlavné menu