INTELIGENTÉ INOVÁCIE V PRIEMYSLE


Dátum: 18.05.2021

Obrázok k aktualite INTELIGENTÉ INOVÁCIE V PRIEMYSLE
Spoločnosť MicroStep, s. r. o., zrealizovala svoj projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vyhlásenej na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení.  Zámerom výzvy Ministerstva hospodárstva SR bolo podporiť projekty v rámci implementácie inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov výlučne v rámci existujúcej prevádzky podniku.
inovacia

Spoločnosť je slovenským výrobcom a dodávateľom CNC strojov a centier na delenie materiálov plazmou, laserom, kyslíkom, vodným lúčom a vysokootáčkovým vretenom. Jedná sa o zložité mechatronické systémy z vlastného vývoja spoločnosti vybavené pokročilými riadiacimi systémami vrátane CAM softvérov a špecializovaných modulov na konkrétne aplikácie. Zariadenia sú využívané v rôznych odvetviach najmä strojárskej výroby - výroba lodí, oceľových konštrukcií, častí podvozkov a skeletov rôznych strojov. Jedná sa o HI-TECH produkty, ktoré výrazným spôsobom zvyšujú produktivitu a kvalitu výrobných procesov v daných odvetviach. Počas svojej existencie dodala 2900 takýchto systémov do 58 krajín sveta. Spoločnosť si vďaka realizácii projektu výrazne inovovala výrobný proces obstaraním inovatívneho vertikálneho frézovacieho a vyvrtávacieho centra do výrobnej prevádzky. Prostredníctvom obstarania nového zariadenia a jeho začlenenia do výrobného procesu spoločnosti došlo k zautomatizovaniu, zvýšeniu kvality, presnosti, produktivity, zníženiu záťaže a namáhavej fyzickej práce zamestnancov a zlepšeniu prepojenia výroby so zavedenými produkčnými informačnými systémami.
inovacie1
  • názov projektu: Inovácia výrobného procesu v spoločnosti MicroStep, spol. s r. o.
  • prijímateľ: MicroStep, spol. s r. o.
  •               nenávratný finančných príspevok: 179 542,50 Eur
  • miesto realizácie: Partizánske
  • doba realizácie projektu: 01/2019 – 08/2019
  • operačný program Integrovaná infraštruktúra

Skočiť na hlavné menu