Integrovaný regionálny operačný program využil z peňazí EÚ k 30. júnu 4,84 %


Dátum: 23.07.2018

Obrázok k aktualite Integrovaný regionálny operačný program využil z peňazí EÚ k 30. júnu 4,84 %
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) v programovom období 2014 - 2020 využil zo zdrojov Európskej únie k 30. júnu tohto roka 84,11 mil. eur, čo je 4,84 % z celkovej alokácie 1,739 mld. eur. V porovnaní s koncom minulého roka čerpanie peňazí EÚ v tomto operačnom programe vzrástlo o 4,21 mil. eur a miera o 0,25 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to z údajov o implementácii eurofondov na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Riadiacim orgánom IROP-u je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci IROP-u koncom júna dosiahlo 19,87 mil. eur, teda 7,14 % z alokácie 278,37 mil. eur. Oproti koncu minulého roka objem domáceho spolufinancovania vzrástol o 1,06 mil. eur a podiel o 0,38 p. b. Z dvanástich programov je IROP podľa úrovne čerpania zdrojov EÚ na ôsmom mieste a z pohľadu objemu na šiestom, pričom má piatu najvyššiu alokáciu. Program mal v závere júna zakontrahovaných z peňazí EÚ 508,12 mil. eur, čiže 29,22 % z alokácie. Podľa podielu kontrahovania je na jedenástej pozícii a na základe objemu na šiestej.

IROP zahŕňa šesť prioritných osí. Najvyšší podiel čerpania peňazí EÚ mali osi Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 28,89 % (57,44 mil. eur zo 198,8 mil. eur) a Technická pomoc s 25,92 % (16,07 mil. eur zo 62 mil. eur). Os Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch využila 2,02 % (8,41 mil. eur zo 416,83 mil. eur), Mobilizácia kreatívneho potenciálu 0,58 % (1,25 mil. eur z 213,87 mil. eur), Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 0,12 % (870,85 tis. eur zo 748,37 mil. eur) a Miestny rozvoj vedený komunitou 0,06 % (62,8 tis. eur z 98,97 mil. eur).

Pre splnenie pravidla n+3 ostáva v IROP-e deklarovať na Európskej komisii zo zdrojov EÚ do konca tohto roka (podľa stavu koncom júna) 167,22 mil. eur. Z celkovej alokácie v období 2014 - 2020 ostávalo v tomto programe vyčerpať z peňazí EÚ ešte 1,655 mld. eur, pričom tieto peniaze možno využiť podľa pravidla n+3 do 31. decembra 2013.

Zdroj: SITA
 

Skočiť na hlavné menu