Inovatívne spracovanie liečivých rastlín


Dátum: 17.12.2020

Obrázok k aktualite Inovatívne spracovanie liečivých rastlín
Spoločnosť Calendula, a. s., zrealizovala svoj projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov. Cieľom výzvy vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR bolo podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu.
Calendula 1 (1)
názov projektu: Technologická linka pre nové aktívne farmaceutické substancie na báze liečivých rastlín s príslušenstvom
prijímateľ: Calendula, a. s.
operačný program: Integrovaná infraštruktúra
výstupy projektu: Spoločnosť už viac ako 20 rokov spracováva liečivé rastliny pestované v ekologicky čistom prostredí, podľa možností aj v BIO kvalite, z ktorých vyrába liehové, zahustené, propylenglykolové a suché práškové extrakty. K ďalším produktom výroby sa radia silice, výživové doplnky, kozmetické prípravky podľa originálnych receptúr, ktoré boli vyvinuté v spolupráci s lekármi dermatológmi. V rámci projektu spoločnosť vybudovala inovatívnu experimentálno-produkčnú technológiu, prostredníctvom zakúpenia technologickej linky pre ďalšie aktívne farmaceutické substancie na báze liečivých rastlín  s príslušenstvom. Zaviedla do výroby tri nové aktívne farmaceutické substancie: éterický olej mäty piepornej, éterický olej rumančeka kamilkového, extrakty v kvalite API. V rámci projektu bol zároveň aplikovaný experimentálny vývoj a overovanie nových postupov výroby extraktov a éterických olejov pre zákazníkov spoločnosti.
nenávratný finančných príspevok: 199 325 Eur
miesto realizácie: Ostrovany, Nová Ľubovňa
doba realizácie projektu: 11/2018 – 06/2019
Skočiť na hlavné menu