INOVÁCIE V KREATÍVNOM PRIEMYSLE


Dátum: 25.01.2021

Obrázok k aktualite INOVÁCIE V KREATÍVNOM PRIEMYSLE
Spoločnosť FENIX GLASS design, s. r. o., zrealizovala svoj projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji. Cieľom výzvy vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR bolo podporiť projekty v oblasti kreatívneho priemyslu na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu.
Fenix glass_1
  • názov projektu: ACHILLEAS glass Art v umeleckej a malosériovej produkcii
  • prijímateľ: FENIX GLASS design, s. r. o.
  • výstupy projektu: Ateliér sa venuje umeleckej činnosti v oblasti skla a interiérového dizajnu. V rámci realizovaného projektu si spoločnosť zakúpila zariadenia, vďaka ktorým vytvorila dizajn nových výrobkov a uviedla ich do malosériovej výroby. Ide o exkluzívny segment interiérového dizajnu so zámerom dostať tieto jedinečné produkty aj do sveta. Súbežne s luxusnou líniou bola vytvorená aj cenovo dostupnejšia dizajnová línia produktov. Nové výrobky sú výnimočné inovatívnosťou, kvalitou a technologickým spracovaním vďaka novým strojom zakúpeným v rámci projektu. Ide o jednotlivé zariadenia, stroje a náradia - elektrická pec na tavenie skla, hladina na brúsenie skla, guličák, píla na rezanie a sada náradí. Tieto stroje umožnia vytvoriť viac výrobkov za kratší čas s rovnakou umeleckou hodnotou. Podporené marketingové a predajné aktivity v rámci projektu sú zamerané na elektronické podnikanie. Novovytvorené dizajnové produkty sú určené najmä na európsky trh s dôrazom na Českú republiku.
Fenix glass_3
  • nenávratný finančných príspevok: 62 072,58 Eur
  • miesto realizácie: Bratislava
  • doba realizácie projektu: 09/2018 – 08/2019
Fenix glass_2
Skočiť na hlavné menu