Inovácia výroby v zámočníctve


Dátum: 18.10.2021

Obrázok k aktualite Inovácia výroby v zámočníctve
Zámočníctvo Granec, s. r. o., zrealizovalo svoj projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Ministerstvo hospodárstva SR podporilo v úspešných projektoch zavedenie inteligentných riešení, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre ich implementáciu. Finančná podpora smerovala aj k vytvoreniu inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov. Výzva svojím zameraním podporila princípy koncepcie inteligentného priemyslu 4.0 a umožnila slovenským podnikom realizovať inovatívne „smart“ investície a zaviesť inteligentne riadené technológie a systémy vo svojich produkčných prevádzkach.
ino
  • názov projektu: Inteligentné inovácie v spoločnosti ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s. r. o.
  • prijímateľ: ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s. r. o.
  • výstupy projektu: Rodinná firma s 30-ročnou tradíciou sa zaoberá výrobou schodísk, zábradlí, prístreškov, brán, okien, oceľových konštrukcií v oceľovom alebo nerezovom prevedení                     v kombinácii so sklom či drevom. V rámci aktivít projektu spoločnosť obstarala laserový páliaci stroj, pomocou ktorého zvýšila automatizáciu výrobného procesu so zabezpečením on-line diagnostiky zariadenia, on-line zberu dát s možnosťou ich spracovania ERP systémom pre efektívnejší manažment výroby. Spoločnosť zavedením špeciálnej technológie laserového rezania dosiahla efektívnejšiu a rýchlejšiu výrobu s vyššou kvalitou výrobkov, znížila sa náročnosť obsluhy a tiež spotreba energie.
  • nenávratný finančných príspevok: 256 725,00 eur
  • miesto realizácie: Cífer, okr. Trnava
  • doba realizácie projektu: 11/2020 – 06/2021
  • ino1

Skočiť na hlavné menu