Inovácia výrobného procesu v spoločnosti XRAY


Dátum: 14.08.2020

Obrázok k aktualite Inovácia výrobného procesu v spoločnosti XRAY
Projekt spoločnosti XRAY, s. r. o.,  bol podporený v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Predmetom výzvy bolo podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov v rámci existujúcej prevádzky podniku.
xray_foto2
  • názov projektu: Inovácia výrobného procesu v spoločnosti XRAY, s. r. o.
  • prijímateľ: : XRAY, s. r. o.
  • výstupy projektu:
Spoločnosť XRAY, s. r. o., pôsobí na trhu závodných automobilov. Takmer 100 % všetkých výrobkov si spoločnosť vyvíja a kompletne vyrába vo svojich vlastných výrobných priestoroch a na vlastných technológiách. Cieľom projektu bola inovácia výrobného procesu a zavedenie výroby úplne novej kategórie automodelov 1/8 GT, ktorá je taktiež ako väčšina ostatných automodelov vo verzii so spaľovacím motorom alebo s elektrickým motorom. Za týmto účelom boli obstarané zariadenia, a to CNC sústruh a päť kusov CNC fréz. Nákupom uvedených technológií sa zabezpečila automatizácia výrobného procesu a rozšírili sa výrobné kapacity súčasnej výrobnej prevádzky. Obstaraním CNC sústruhu a CNC fréz došlo k rozšíreniu portfólia spoločnosti výrobou novej produktovej línie pre rok 2020 zameranej v značnej miere na progresívne rastúci trh modelov GT.
xray_foto1
  •  nenávratný finančných príspevok:  343 692,18 Eur
  • miesto realizácie projektu: Trenčín
  • doba realizácie projektu: 06/2019 – 08/2019

Skočiť na hlavné menu