Inovácia farmaceutickej výroby


Dátum: 18.06.2021

Obrázok k aktualite Inovácia farmaceutickej výroby
Inovácia farmaceutickej výroby
 Baliaca linka
Spoločnosť Biomin, a. s., svoj projekt zrealizovala v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu. Cieľom výzvy vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR bolo zvýšiť kvalitu a efektivitu výrobných                     a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.
Spoločnosť si v rámci projektu zaviedla inováciu výrobného procesu na báze prírodného vápnika ako súčasti komplexu minerálov obsiahnutých v unikátnom zdroji vápnika. Ide o spracovanie biologického odpadu vaječných škrupín na prírodný vápnik vo vysokej koncentrácii a jeho zavedenie do výroby nových liekových foriem-kapsúl, príp. tabliet pre výživové doplnky. Inováciu spoločnosť dosiahla obstaraním, inštaláciou a zavedením nových zariadení do výroby, a to farmaceutického mixéra pre prachové substancie, homogenizátora pre prachové zmesi, komprimátora prášku WP120 Pharma a baliacej linky SED3. Zariadenia zautomatizovali výrobný proces, zvýšili hmotnostnú rovnorodosť produktov a v neposlednom rade zlepšili aj hygienu práce pracovníkov v prostredí so zvýšenou prašnosťou.
 Baliaca linka1
  • názov projektu: Zásadná inovácia produktu spracovania biologického odpadu vaječných škrupín na prírodný vápnik vo vysokej koncentrácii = atraktívny produkt 2017
  • Operačný program Integrovaná infraštruktúra
  • prijímateľ: Biomin, a. s.
  • nenávratný finančných príspevok: 319 905,00 Eur
  • miesto realizácie: Cífer, okr. Trnava
  • doba realizácie projektu: 06/2018 – 04/2019

Skočiť na hlavné menu