Iniciatíva „Podpora zamestnanosti mladých ľudí“: most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu


Dátum: 02.07.2020

Obrázok k aktualite Iniciatíva „Podpora zamestnanosti mladých ľudí“: most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu
Európska komisia včera prijala opatrenia, ktoré mladým ľuďom prinesú príležitosti v plnej miere rozvinúť svoj potenciál. Pandémia koronavírusu len potvrdila, aké je pre mladých ľudí mnohokrát ťažké presadiť sa na trhu práce. Komisia už v programe „NextGenerationEU“ a budúcom rozpočte EÚ navrhla viacero možností finančnej podpory zamestnanosti mladých ľudí zo strany EÚ. Na podporu zamestnanosti mladých ľudí by sa malo použiť najmenej 22 miliárd eur.
Balík na podporu zamestnanosti mladých ľudí pozostáva zo 4 pilierov:
  • EÚ vytvorila v roku 2013 záruku pre mladých ľudí a odvtedy „postavila mosty“ na trh práce pre približne 24 miliónov mladých ľudí. Návrhom Komisie na odporúčanie Rady o iniciatíve „Most k pracovným miestam“ sa posilní záruka pre mladých ľudí a zvýši dosah opatrení na zraniteľných mladých ľudí vo veku 15-29 rokov v celej EÚ.
  • Cieľom návrhu Komisie na odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave je urobiť vzdelávacie systémy modernejšími, príťažlivejšími, flexibilnejšími a pripravenými na prechod na digitálne a ekologické hospodárstvo.
  • Nový impulz pre učňovskú prípravu bude prínosom tak pre zamestnávateľov, ako aj pre mladých ľudí a zvýši počty kvalifikovaných pracovných síl v širokom spektre odvetví.
  • K ďalším opatreniam na podporu zamestnanosti mladých ľudí patria stimuly do zamestnania a startupov v krátkodobom a do budovania kapacít, sietí mladých podnikateľov a medzipodnikových vzdelávacích centier v strednodobom horizonte.
Komisia vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili podporu zamestnanosti mladých ľudí využitím finančných prostriedkov z rámca programu „NextGenerationEU“ a z budúceho rozpočtu EÚ. EÚ môže pomôcť napr. s financovaním:
  • grantov pre startupy a úverov mladým podnikateľom, mentorských programov a podnikateľských inkubátorov,
  • príspevkov pre MSP, ktoré zamestnávajú učňov,
  • odbornej prípravy na získanie nových zručností potrebných na trhu práce,
  • budovania kapacít verejných služieb zamestnanosti,
  • odbornej prípravy v oblasti riadenia kariéry v rámci formálneho vzdelávania,
  • investícií do digitálnej vzdelávacej infraštruktúry a technológií.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede k iniciatíve „Podpora zamestnanosti mladých ľudí“: most vedúci k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu
„Podpora zamestnanosti mladých ľudí“ – informačný prehľad
Návrh Komisie na odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave
Informačný prehľad o odbornom vzdelávaní a príprave

Skočiť na hlavné menu