Iniciatíva Catching-up Regions by v Prešovskom kraji mala pokračovať treťou etapou


Dátum: 19.06.2020

Obrázok k aktualite Iniciatíva Catching-up Regions by v Prešovskom kraji mala pokračovať treťou etapou

Cielené aktivity Prešovského samosprávneho kraja pre zvýšenie výkonnosti regiónov v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions pokračujú. Na úrade župy v rámci zasadnutia riadiaceho výboru zástupcovia Európskej komisie, Svetovej banky a ďalší zainteresovaní aktéri rokovali o konkrétnych projektoch a ich financovaní vo vybraných oblastiach rozvoja kraja.

Počas videokonferencie medzinárodní i slovenskí experti spolu s odborníkmi Prešovského samosprávneho kraja konštatovali ďalší progres druhej etapy iniciatívy v štyroch kľúčových komponentoch. Kraj intenzívne pracuje na zvyšovaní kvality a efektívnosti stredoškolského vzdelávania, zdynamizovaní rozvoja regiónu v oblasti Polonín, rozširovaní geoinfraštruktúry priestorových informácií a lepšom riadení projektov. Tie sa majú týkať integrácie marginalizovaných rómskych komunít a rovnako aj environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina.  

„Pokračujeme v načatom procese a úzko spolupracujeme nielen so zahraničnými autoritami z Európskej komisie a Svetovej banky, ale aj s národnou úrovňou, najmä s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Na viaceré investičné projekty najmä  v oblasti školstva už máme zabezpečené financovanie zo štrukturálnych fondov, inde ešte hľadáme zdroje na  realizáciu a reálne naplnenie našich plánovaných aktivít,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

V rámci iniciatívy aktuálne prebieha implementácia investičných zámerov pre päť vybraných stredných škôl v pôsobnosti župy, konkrétne v Matejovciach, Medzilaborciach, Starej Ľubovni, v Prešove a  Kežmarku. Eurofondové peniaze v objeme takmer 38 miliónov eur by mali byť použité na rozvoj študijných programov, materiálno-technické a priestorové vybavenie, tréningy učiteľov a neformálne vzdelávanie žiakov. Ďalších 10 miliónov eur smeruje na podporu spolupráce malých a stredných podnikov a stredných odborných škôl.

V realizačnej fáze je  príprava turistickej trasy Poloniny trail v oblasti Národného parku Poloniny. Počas prvej etapy je v pláne vybudovanie dvoch kľúčových úsekov - Snina-Stakčín a Ulič-Uličské v dĺžke 16 kilometrov. Nadväzovať bude druhá etapa, pri ktorej sa zmodernizuje ďalších 51 km existujúcich trás. V záverečnej tretej fáze bude v rámci plánovaného okruhu cyklotrasy potrebné dobudovať ešte chýbajúcich 23 kilometrov. Súčasťou komponentu je aj podpora malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. V tejto súvislosti je aktuálne vyhlásená špeciálna výzva s cieľom naštartovania služieb a zamestnanosti vo vybraných regiónoch Prešovského kraja.

Progres zaznamenal aj komponent týkajúci sa rozširovania priestorových informácií. Prešovským samosprávnym krajom bola spustená nová verzia geoportálu geopresovregion.sk  s tematickými mapami a informáciami, napríklad o organizáciách PSK, dotačných programoch, vývoji trhu práce, nezamestnanosti, ale aktuálne aj o situácii v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19. Veľkou témou kraja sú viaceré infraštruktúrne projekty zamerané na výstavbu vodovodnej a kanalizačnej siete v okrese Snina. 

Ako na rokovaní deklarovali  zúčastnené strany, Prešovský samosprávny kraj by mal v iniciatíve Catching- up Regions pokračovať treťou etapou. Tá by mala smerovať ku konkrétnym hmatateľným výsledkom v rámci už rozbehnutých oblastí a projektových zámerov.

„Máme s iniciatívou takmer trojročnú skúsenosť, ktorá nám pomohla naštartovať nové aktivity, ukázať horizonty, ale aj pomenovať,  čo náš kraj potrebuje a ako mu vieme pomôcť. Budem rád, ak nájdeme vzájomnú vôľu pokračovať v naštartovaných projektoch v pokračujúcej tretej etape iniciatívy. Vážim si  vklad a energiu medzinárodných inštitúcií  a ďalších zainteresovaných, ktorí sú nám maximálne nápomocní pri zdynamizovaní kraja a hľadaní ciest, ako to dosiahnuť,“  dodal predseda M. Majerský.

Catching-up Regions je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom  na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Iniciatívu od roku 2015 realizuje Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou. Pilotne bola implementovaná vo viacerých regiónoch Poľska a Rumunska, na Slovensku bol do nej v roku 2018 vybraný Prešovský samosprávny kraj a v roku 2019 Banskobystrický samosprávny kraj


Skočiť na hlavné menu